Као и сваке године, Змајевци су прославили Дечју недељу уз разне активности. У понедељак, 07.10.2013. организована је продаја слатких посластица… прочитај

Већ трећу годину, у сарадњи са Културним центром , наши ученици, чланови драмске секције обележавају почетак распуста представом „Змајевци на… прочитај

10. јун 2013. У Културнoм цeнтру je oдржaнa трaдициoнaлнa мaнифeстaциja „Mи тo рaдимo нajбoљe “ – прeзeнтaциja дeчиjeг ствaрaлaштвa и… прочитај

ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA (4)  Vrši umrežavanje i održavanje računarske opreme. Nadzire, održava i otklanja greške na računarskoj opremi i mrežama,… прочитај