Распоред додатног и допунског рада за време зимског распуста

У складу са чланом 12. став 2. Правилника о школском календару за Oсновне школе са седиштем на територији Aутономне Pокрајине Војводине за школску 2015/16годину („Службени лист АПВ“ број 19/2013 и 31/2013-испр.),  на предлог Наставничког већа, директор школе, Саша Босић дана 24.12.2015. године, доноси РАСПОРЕД ДОДАТНОГ И ДОПУНСКОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА У ШК.2015/16 години – [преузми]