ИСТОРИЈАТ

Развијајући мрежу осмогодишњих основних школа, Народни одбор, општине Зрењанин, на предлог Савета за просвету, донео је 1956. године решење којим се оснива нова школа. Истим решењем одлучено је да се школа назове именом омиљеног дечјег песника, Јована Јовановића Змаја. Ова школа је почела са радом 1. септембра 1956. године у једној старој, спратној згради у центру града, која је изграђена још пре I Светског рата. Да би била колико-толико подешена за рад школе, морала се поправљати и адаптирати, али и поред тога, ова зграда дата новооснованој школи на употребу, ни издалека није задовољавала захтеве савремене школе. Због такве ситуације и развоја школства у Зрењанину, приступало се изградњи нове школске зграде за ову школу која је лоцирана на периферном делу града званом «Шумица». Школа је грађена у 4 етапе и у прве просторије њена одељења су ушла 1963. године. Предстоји и 5, коначна етапа изградње којом ће школа поред учионица и других просторија добити и фискултурну салу и кабинете. Посебно су изграђене просторије за продужени боравак ученика и за школску кухињу, што је финансирао Фонд за непосредну дечју заштиту Скупштине општине Зрењанин. Од пресељења у нову школску зграду, ради се у две смене са 420 до 450 ученика распоређених у 8 одељења од I до IV разреда и у осам одељења од V до VIII разреда. Наставнички колектив на челу са директором Симићем Браниславом 1971/72. школске године броји 8 учитеља и 12 наставника. Сви чланови наставничког колектива су стручно квалификовани за наставну област у којој раде. Резултати наставе су примерни, а то се огледа у раду ученика ове школе на даљем школовању. Ваннаставне активности су развијене, те се ученици школе, предвођени својим наставницима, често такмиче са другим школама, организују приредбе, посете, излете и сусрете и увек показују добре резултате. Године 1971. школа је учествовала у Првом сусрету свих Змајевих школа Војводине који је одржан 9, 10. и 11. јуна у Основној школи «Јован Јовановић Змај» у Сремској Каменици. На том сусрету екипе наше школе су успешно наступиле. Осамдесете године огледају се у школском животу кроз реализацију обимних наставних садржаја чији је циљ и даље “Развој свестране самоуправне социјалистичке личности”. У складу са тим, школа активно учествује у прославама типа “Дан ослобођења града 2. октобар”; Поход пионира “Стазама слободе”; Прослава Дана Републике; Прослава Дана младости; Дан жена и сл. Поред овога у такмичењу за Читалачку значку и у манифестацији Песничка штафета пролећа коју организује Градска библиотека “Жарко Зрењанин”, наши ученици освајају награде (17.4.1984. ученица Кличковић Ивана 4-2 – I награда за песму “Кестен”). Интензивно живе бродомоделартсво, хор и оркестар, литерарна, ликовна, математичка, историјска и спортске секције. Године 1985. наша школа је била домаћин XV сусрета пионира Змајевих школа Југославије. На сусрету је било 178 пионира из 18 школа. Деведесете године карактерише значајно подмлађивање учитељског кадра. Формирано је 12 одељења нижих и исто толико одељења виших разреда. Године тешке економске ситуације одразиле су се и на школски живот. Оскудица, недостатак основних наставних средстава, штрајкови у просвети оставили су своје лоше трагове у виду смањења радног ентузијазма и општег незадовољства. После петооктобарских промена, на место директора школе као ВД долази Живко Срданов, наставник физике, а од 2003. Саша Босић, професор физичког.