Јавна набавка 1/2018: позив и конкурсна документација

партија 1: Одлука о обустави поступкаОбавештење о обустави поступкаПозив за подношење понудаКонкурсна документација, Одлука о додели уговора, Обавештење о закљученом уговору

партија 2: Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору 

партија 3: Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору


Годишњи план јавних набавки за 2018. годину

Финансијски план за 2018. годину 1

Финансијски план за 2018. годину 2


Јавна набавка 1/2017: позив и конкурсна документација

Одлука о додели уговора за: партију 1партију 2партију 3,

Обавештење о закљученом уговора за: партију 1, партију 2, партију 3,


Годишњи план јавних набавки за 2017. годину

Финансијски план за 2017. годину 1

Финансијски план за 2017. годину 2

Измена плана јавних набавки за 2017. годину


План јавних набавки 2017.


Јавна набавка 1/2016: позив и конкурсна документација

Обавештење о продужењу рокаизмене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора за партију 1Одлука о обустави поступка за партију 2Одлука о додели уговора за партију 3.

Обавештење о закљученом уговору-партија1Обавештење о закљученом уговору-партија 3,  Одлука о обустави поступка за партију 2

Партија 2: позив и конкурсна документација

Одлука о додели уговора за партију 2Обавештење о закљученом уговору партија 2


План јавних набавки 2016.


Јавна набавка 2/2015: позив и  конкурсна документација


Јавна набавка 1/2015: позив и конкурсна документација


Јавна набавка JN1/2014: позив и  конкурсна документација


Јавна набавка 2/2014: позив и  конкурсна документација


Јавна набавка 1/2014: конкурсна документација