Боравак

  Продужени боравак или дневни боравак ученика првог и другог разреда одвија се у две смене, супротно од редовне наставе.

  Просторија за боравак ученика је опремљена дидактичким материјалом, играчкама, друштвеним играма, рачунаром, телевизором, DVD уређајем и клима уређајем.

  Ученици у продуженом боравку организовано и плански уз стручну педагошку помоћ утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, вештине и навике.

  Време се проводи у изради домаћих задатака, игри и одмору. Активности у слободном времену имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер. Организују се на принципу потпуне слободе избора и добровољности.

За васпитно образовни рад са ученицима у продуженом боравку задужена је учитељица Тања Рођенков.

ДОЂИТЕ,  ДА КРОЗ ИГРУ И ДРУЖЕЊЕ УЧИМО И СТИЧЕМО НОВЕ ДРУГАРЕ !