Одељенски правилник 4/2

Бонтон (фр. Бон Тон значи добар тон) је књига или скуп правила понашања којег би се требао придржавати сваки припадник друштва. Бонтон нас учи како се треба понашати, изгледати , разговарати и др. у различитим ситуацијама.

Бонтон посебно осуђује вређање, псовање и физичко обрачунавање.

Особе које не познају бонтон, или га се не придржавају, нису прихваћене у свим друштвима те се сматрају непристојнима и лоше васпитанима.

У школи и сваком одељењу је веома важно правилно понашање. Са лепим понашањем, све је у школи и лепше и лакше. Али, није довољно рећи:

-Лепо се понашај!

– Буди друг!

– Буди фин!

Узајамно поштовање и другарство градимо заједно. Зато се у одељењу сви договорамо око правила до којих нам је стало и која ће нам помоћи да се боље слажемо.

А када се договоримо – то запишемо, будемо креативни, па и нацртамо, а онда закачимо на видљиво место у учионици.

Тако настане, само ваш одељенски правилник понашања.

Тада се сви могу лако подсетити на правила лепог, другарског понашања!

Р.К.