Игром кроз превенцију насиља

Све већи број деце показује одређене облике насилног понашања током различитих фаза свог одрастања.  Поставља се питање шта чинити и како поступити са децом у тим ситуацијама? Понекад одрасли, родитељи, учитељи, наставници па и стручњаци, осећају немоћ и тешко им је да адекватно одреагују на насилна понашања деце.

Можда одрасли понекад могу да буду немоћни у интервенцији, али зато морају да буду моћни у превенцији и да се чврсто држе става – „Свако насиље се може спречити“.

Из тог разлога  и наша школа има “ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА”. Кроз активности овог програма колектив школе жели да заштити децу која су изложена насилном понашању својих вршњака, али и да помогне деци која се насилно понашају.

У циљу подизање нивоа свести и осетљивости за препознавање насиља педагогица у сарадњи са учитељима покреће програм радионица под називом „ИГРОТЕКА“.

Наша “ИГРОТЕKА” је део превентивног програма школе и њоме желимо да едукујемо децу да насилна понашања уоче на време и да се на мирољубив начин боре против њих.

Припремљене игровне активности имају за циљ да код деце развијају: вештине комуникације, способност препознавања сопствених и уочавања туђих емоција, способност прихватања себе (ко сам ја и шта желим), способност контроле сопствених емоција односно да једноставно утичу на то да се деца развију у зреле личности.

Први део “ИГРОТЕKЕ” односи се на вештину комуникације која доприноси решавању проблема на ненасилан и конструктиван начин, а децу учи препознавању, како сопствених, тако и туђих особина, потреба, интереса и жеља, што представља добар предуслов за конструктивно решавање проблема.

Други део подразумева укључивање родитеља, као неког ко ће давати подршку ученицима, учитељима и наставницима у борби против вршњачког насиља.

Игрице које ће бити реализоване међу ученицима IV и V разреда ове школске године, представљају одличну подршку превентивном раду на смањењу броја вршњачког насиља и могу се изводити на часовима одељењске заједнице.

До краја полугодишта одржаће се неколикo игровних радионица за развој способности самоспознаје у IV-2 и једна у IV-1  :

  1. Ко сам ја?
  2. Како ме виде други?
  3. Волим – не волим!
  4. Ковчег жеља