„Психоактивне супстанце“ је тема овогодишњег предавања које је ученицима 4. разреда одржала медицинска сестра Гордана Јовановић.
На врло приступачан начин, сликом и речју, ученици су упознали опасност разних дрога на психичко и физичко здравље људи.“