Распоред допунске и додатне наставе за време зимског распуста можете погледати овде