Таблицу множења ћемо запамтити само вежбом, вежбом и вежбом.

Зато је треба вежбати на што више различитих начина. Са циљем да се вежба на што забавнији начин, направила сам ову презентацију!

Р.К.