Моје је уверење да учитељ, наставник или професор, треба да буде пример онога што жели да развија код својих ђака.
Таква је наша Змајевка, наставница ликовне културе Наташа Живков Стојков. Поред своје значајне педагошке улоге у стварању будућих, ликовно креативних Змајеваца, она је уметник, стваралац, аутор који осваја награде, чији се радови појављују на међународним изложбама. Њен рад “ Анхилација, прогрес и status quo“ изабран је за излагање у ликовном салону нашег Културног центра, на конкурсу „30×30“, од пристиглих око 200 радова, уметника из целога света. Аутор пројекта је мр Милутин Мићић, а уз њега чланови жирија, били су и историчар уметности Ана Станар и мр Вукашин Миловић.
Проблемски задатак овог конкурса, који је традиционално инспирисан друштвеним контекстом у којем живимо, крије се у наслову чланка, „Данас – како ти је?“
Посетите изложбу, удахните мирис уметности, препознајте своје осећаје у радовима великих уметника.
Браво, Наташа, задовољство је имати у свом колективу, таквог ликовног педагога, наставницу и сарадницу у заједничким пројектима!
Р.К.