Наставничко веће Основне школе „Јован Јовановић Змај“ је на образложен предлог стручног већа за разредну наставу, односно стручних већа за области предмета, дана 16.03.2020. године донело:

  • Одлуку о избору уџбеника за други и шести разред у школској 2020/2021. године [преузми одлуку]
  • Одлуку о избору уџбеника за трећи и седми разред у школској 2020/2021. године [преузми одлуку]