Поштовани родитељи!

Набавка уџбеника за наредну школску 2020/2021. биће могућа посредством школе. На основу Каталога уџбеника објављеног од стране Министарства просвете, извршен је одабир од стране учитеља и наставника, за трећи и седми разред на период од годину дана и за други и шести разред на период од четири године. С обзиром на ванредно стање и чињеницу да не знамо до када ће трајати, а да би куповина била олакшана, нудимо Вам отплату на пет рата на основу анкетног листића на ком је и жиро рачун за уплату (налази се у прилогу).
Кад се ситуација нормализује доћи  ћете у школу и попунити анкетне листиће као и приложити примерке до тада уплаћених рата. Када су у питању регресирани уџбеници, предпостављам да ће и ове године бити реализован пројекат Министарства.  За сада још немамо званичну информацију. За додатна обавештења обратите се разредном старешини.

директор школе
Тања Рођенков

1. разред
2. разред
3. разред
4. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред