Распоред одговарања ученика који  су изразили жељу за поправљање оцена.
Проверама  ће присуствовати учитељица Радмила Комленић и учитељица Данијела Попов.

Име и презиме ученика

Разред

Одељенски старешина

Предмет

Датум и време

Марина Нишкановић

4-2

Данијела Попов

математика

10.6.2020. (среда) у 9 ч

Един Шабановски

4-2

Данијела Попов

Математика

10.6.2020. (среда) у 9 ч

Алекса Тројановић

4-2

Данијела Попов

Математика

10.6.2020. (среда) у 9 ч

Кристина Батић

4-2

Данијела Попов

Српски језик

10.6.2020. (среда) у 9 ч

Кристина Батић

4-2

Данијела Попов

Природа и друштво

11.6.2020. (четвртак) у 9 ч

Ивана Лазић

3-2

Радмила Комленић

Математика

10.6.2020. (среда) у 9 ч

Ивана Лазић

3-2

Радмила Комленић

Природа и друштво

11.6.2020. (четвртак) у 9 ч