Драги наши ученици и поштовани родитељи,

Влада Републике Србије, донела је измену Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за школску 2020/2021. годину.

Измене школског календара односе се на следеће: 

-Прво полугодиште на целој територији Републике Србије завршава се 18.12.2020. године. 

-Зимски распуст почиње 21.12.2020. године и траје до 15.1.2021. године. 

-Друго полугодиште почиње 18.1.2021. године.

Нове  мере за организацију рада основних школа у периоду од 30.11. до 18.12.2020. године образовно-односе се на следеће:

Настава за ученике од I-IV разреда основне школе остварује се кроз непосредни образовно-васпитни рад у школи по изабраном моделу као и до сада али са измењеном динамиком сменског рада. Ученици од првог до четвртог разреда ће до краја првог првог полугодишта похађати наставу само у преподневној смени са почетком од 8,00 часова. 

За ученике од I-IV разреда који су се предходно определили да похађају наставу на дањину, сви образовни садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

Настава за ученике од петог до осмог разреда остварује се путем наставе на даљину, уз коришћење школске платформе на Googl учионици, видео алата Googl Meet и путем Јавног медијског сервиса Србије.

Ученици од петог до осмог разреда до краја првог првог полугодишта похађају наставу на даљину само у преподневној смени са почетком од 8,00 часова. Распоред часова остаје непромењен, а настава се одвија у терминима предвиђеним постојећим распоредом звоњења у школи . Наставници воде евиденцију о присуству ученика на часовима наставе на даљину, односно на Googl учионици.

Додатна упутства о начину рада, одржавању оцењивању ученици ће добити од одељењског старешине и наставника у оквиру Гугл учионица. 

Поред обавезне наставе коју ће им организовати њихови наставници, ученици од V-VIII разреда могу по сопственом избору или у договору са предметним наставником, да прате образовне садржаје који се емитују путем јавног медијског сервиса РТС на каналима РТС 2 и РТС 3. Настава за ученике петог разреда биће емитована на каналу РТС 2, са почетком у 8.00 часова, док ће се настава за ученике (VI-VIII разреда) емитовати на каналу РТС 3, са почетком у 8.00 часова.

Такође, све наставне јединице се емитују и путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

За ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације  и ученике који напредују по ИОП-у , обезбеђени су наставни материјали у папирној форми. Наставни материјал ће ученици или родитељи  преузимати  у школи по договору са предметним наставником или одељенским старешином. Поред наведене додтне подршке у наставном материјалу и ови ученици могу да прате наставу на платформи РТС планета, РТС 2 и РТС 3 Јавног медијског сервиса Србије.

Драги наши ученици и поштовани родитељи у пероду који нас очекује надамо се, пре свега добром здрављу. Током претходне школске године, у сарадњи са вама, стекли смо почетно али драгоцено искуство у реализацији наставе на даљину. 

У здрављу и стеченим искуством лакше ћемо сви заједно до успешног завршетка I полугодишта школске 2020/21.

Срдачан поздрав,

Колектив ОШ „ Ј.Ј.Змај“