Реализацију пројектне наставе у оба одељења VI разреду организовали су Даница Димитријевић, наставник географије и Весна Момирски, наставник технике и технологије. У шестом разреду на наставну тему НАСЕЉА, после основних појмова о насељима наставник је поделио у две групе ученике на групу СЕЛО и групу ГРАД. Ученици су добили задатке да у оквиру неколико часова истражују, припреме се да излажу, направе макету у корелацији са наставником Технике и технологије. На овим часовима ученици су заједно учили,сарађивали, размењивали податке и на крају представили рад своје групе, док је друга група слушала и записивала основне податке. Продукти су биле макете које су фотографисане и излажене у холу школе.

Наставнице Даница Димитријевић и Весна Момирски