У току првог полугодишта 2022- 2023. школске године на часовима географије у петом, шестом, седмом и осмом разреду ученици су били веома вредни.
Показали су разне вештине у корелацији са другим предметима: техником и технологијом, ликовном културом и другима. Приликом обраде различитих тема, нпр. вулкана, типова насеља, делова Азије, па све до рељефа у Србији, ученици су правили макете које су презентовали у свом одељењу. То је била прилика за добра питања, размену мишљења и сугестија. С обзиром на то да су квалитетно израђене и да су послужиле као додатни материјал за изучавање појединих области, све макете сада стоје изложене у библиотеци школе и у кабинету за географију, како би биле доступне и млађим и старијим ученицима.
Наставница географије Даница Димитријевић