Ближе нам се празници и то је, на жалост, главни период у години када се непрестано бацају петарде. Из тог разлога, јуче и данас су се у нашој школи вредни полицајци дружили током једног целог школског часа са ученицима виших разреда..

Полиција је била ту да прича и ППТ презентацијом приближи деци како је бацање петарди штетно и како бацач петарди може подједнако да угрози себе, као и особе из свог окружења.

Извештај и е – плакат: Теодора Лазић