Поштовани родитељи,

Молим Вас да извршите уплату ужине за фебруар и март месец.

Ужина за фебруар је 900,00 дин., а за март је  500,00 дин.

Ученици који су ужинали у фебруару  и у марту цена је 300,00 дин.

Ученицима који су уплатили  ужину у марту 750,00 дин. вишак средстава биће враћен када се буде кренуло у школу.

Директор школе