КАД  ПОРАСТЕМ  БИЋУ …

 

Само ако  упознаш разна занимања имаш веће шансе да донесеш праву одлуку.

 

АБЕЦЕДА ЗАНИМАЊА

 

А

 

 1. АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА

Врши умрежавање и одржавање рачунарске опреме. Надзире, одржава и отклања грешке на рачунарској опреми и мрежама, врши замену неисправних компоненти. Бави се заштитом мреже и података, приватности и ауторизацијом приступа корисника појединим деловима система. Предлаже промене да би унапредио системску и мрежну конфигурацију. Може радити на радним местима мрежних администратора или техничара за одржавање рачунарских система. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку.

 

 1. АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ

Аранжер у трговини је стручњак за осмишљавање начина да се изложена роба допадне купцима. У мањим продавницама, уз послове аранжирања излога и ентеријера, најчешће обавља и послове продавца. Уколико ради при великим трговинским ланцима, могућа су периодична путовања ради аранжирања излога. Будући да се у оквиру овог образовног профила учи цртање и обликовање, перспектива и пројектовање, то може бити добра основа за упис на факултете ликовних и примењених уметности.

 

 1. АРМИРАЧ-БЕТОНИРАЦ

Претежно ради на грађевинама, а посао се састоји од уградње арматура у елементе и конструкције од бетона. Арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, стубове, ограде, степенице, лифтове и друге конструкције, како би бетон био чврст, али истовремено и еластичан. Када се поставе, арматуре се „заливају“ смесом за бетон, те је посао армирача близак занимању бетонирца. Да би армирач знао на који начин и где треба да постави арматуре, неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради. Армирач најчешће ради на градилиштима (ређе у пого-нима), на отвореном простору, изложен различитим временским условима и раду на висини.

 

 1. АУТОЕЛЕКТРИЧАР

Уграђује, одржава и поправља електричне уређаје и опрему, електричне инсталације, светлосне и сигналне уређаје (свећице, генератор, динамо, разводник паљења, акумулатор и др.) на моторним возилима и радним машинама. Испитује и замењује електронске компоненте за кочнице, управљачки механизам, климатске уређаје и електронске склопове којима се регулише убризгавање горива. Ради у радионици или напољу, претежно стојећи и у повијеном положају.

 

 

 

 1. АУТОМЕХАНИЧАР

Обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога, одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради

у ауто-сервисима и радионицама предузећа која имају возни парк. Тада поправља различите врсте возила, а у фабрикама за производњу аутомобила ради специјализован посао за одређени део и тип аутомобила. Може да ради и у продавници аутоделова. Ради, по правилу, у затвореном простору. Положај тела прилагођава положају квара на возилу, те често ради у лежећем положају. Током школовања постоји могућност да се обучи за вожњу за „Б“ или „Ц“ категорију.

 

 1. АВИОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ОПРЕМУ ВАЗДУХОПЛОВА

Одговоран је за спремност и ефикасност ваздухоплова и сигурност пилота Војске Србије. Одржава структуре и погонске групе ваздухоплова. Обавља претполетне прегледе борбених ваздухоплова. Поседује одређена стручна знања и познаје елементе летелица, алате и мерења, конструкције и системе клипних мотора, структуру и конструкцију авиона, електричну и електронску опрему, аеродинамику, структуру и системе хеликоптера, конструкцију и системе турбомлазних авиона, хидропнеуматске системе авиона…

 

 1. АВИОТЕХНИЧАР

Ради у служби техничке припреме на одржавању авиона и других ваздухоплова, води рачуна о еле-ментима, структури и погону авиона. Пре полетања проверава исправност ваздухоплова у целини и појединих његових делова. Проверава уређаје и инсталације у пилотској и путничкој кабини, контролише спољне површине трупа, репа, противпожарних инсталација, рад мотора… У случају уочене неисправ-ности поправља на лицу места или по потреби демонтира неисправан уређај, упућује га у радионицу на поправку, а затим уграђује нови и проверава његову исправност. Ради у затвореном (хангари) или на отвореном простору, повремено на висини. Приликом избора овог занимања треба водити рачуна о томе да се рад одвија у затвореном простору, уз буку.

 

Б

 1. БАНКАРСКИ СЛУЖБЕНИК

Обавља послове везане уз динарске и девизне рачуне становништва и правних лица, послове са трезором и сефовима, хартијама од вредности, готовином итд. Спроводи различите врсте књижења и других процедура банке или финансијске организације у којој ради, на пример штедионице, штедно-кредитне задруге, поште. Рад с новцем захтева знатну пажњу и усредсређеност на посао због изразите одговорности која подразумева и сталну и строгу контролу рада. Уколико се ради на шалтеру, потребно је стрпљење, јер се поред основних послова клијентима дају различите информације и упутства. Понекад се ради у сменама.

 

 1. БРАВАР / МАШИНБРАВАР

Израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре… Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Врши монтажне радове на грађевинским објек-тима. Упознаје се с техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем… При раду користи пнеуматски чекић, бушилицу, апа-рате за заваривање, ручни и мерни алат, прибор за одржавање. Ради у затвореном или на отвореном про-стору, често на висини. Обавља одржавање и поправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација.

 

 1. БРОДОВОЂА

Управља пловидбом и маневрише, одређује курс и брзину пловидбе брода, водећи бригу о временским условима (смањеној видљивости, узбурканости реке/мора, јачини ветра) и врши сигнализацију осталим бродовима о свом присуству. У случају хаварије и потонућа брода, одговоран је за спасава-ње путника, бродске посаде или терета. Води бродски дневник о кретању брода и превозу терета. Ради на отвореном и у затвореном простору. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.

 

Ц

 1. ЦВЕЋАР-ВРТЛАР

Гаји, набавља и / или продаје све врсте цвећа. Од резаног цвећа и зеленог растиња обликује цветне аранжмане и букете. Вртлар уређује и одржава вртове и зелене површине, паркове, спортске терене и просторе других јавних површина. Сади дрвеће, украсно растиње, цвеће. Одржава и коси травњаке, шиша живице и украсно грмље, поткресује гране стабала. Ђубри и штити дрвеће и цвеће од болести и штеточина, лечи болесно растиње и замењује саднице. Ради на отвореном и у затвореном простору.

Д

 

 1. ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА

Обрађује зидове тако што припрема површине, премазује их одговарајућим средствима – кречи, боји, фарба унутрашње и спољашње површине зграда. Осликава и украшава тремове, ходнике, степеништа. Лепи тапете; изводи гипсарске радове. Ради у отвореном, полузатвореном и затвореном простору, по потреби на висини – на скелама и мердевинама.

 

 1. ДИЗАЈНЕР ОДЕЋЕ

Осмишљава изглед одевних предмета имајући у виду њихову намену (нпр. свакодневна, свечана, радна, спортска, заштитна одећа итд.), врсту и својства тканине итд. На основу идејног решења моделује и даје упутства или самостално израђује одевне предмете или модне детаље. Одећа се може израђивати као уникатна, серијска, у колекцијама, итд. Може радити у самосталном кројачком салону, али и као члан тима у производном процесу већег обима.

 

 1. ДИЗАЈНЕР ПРОИЗВОДА ОД КОЖЕ

Осмишљава изглед различитих предмета од коже (одећа, обућа, кожна галантерија и различити предмети за широку употребу). На основу идејног решења, моделује и даје упутства или самостално израђује предмете од коже. Потребно је познавање технологије како би предмети од коже били лепи и функ-ционални. Предмети од коже могу се израђивати као уникати или у серији. Дизајнер производа од коже може радити самостално и као члан тима у производном процесу већег обима. Један од стручних

предмета овог огледног образовног профила јесте и италијански језик.

 

 1. ДИЗАЈНЕР ТЕКСТИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА, ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА

Осмишљава изглед текстилних материјала: њихову боју, нијансу, дезен, текстуру, преплетај и слично. Идејна решења која израђује примерена су текстилу различитих намена (одевни текстил, декоративни текстил за опремање ентеријера, уметнички предмети од текстила…). Познаје особине различитих вр-ста тканина и плетенина, технологију израде и оплемењивања текстилних материјала у индустријској производњи. Може и самостално да израђује текстилне материјале за одевне и декоративне пред-

мете. Познаје особине различитих врста тканина и технике као што су ткање, сликање на текстилу, штампа текстила и друго, те може да израђује и уникатне текстилне предмете.

 

 1. ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

Уз знања и алате из разних мултимедијалних области (филм, ТВ, радио, позориште, рачунари, интернет,…) дизајнери звука могу самостално да снимају, уобличавају, „миксују“ и аранжирају музичке прилоге за потребе различитих медија, а могу и да компонују мање музичке облике. Дизајнери звука могу да обављају послове музичког продуцента, музичког сарадника, тонског сниматеља, тонског сниматеља музике, микромана, композитора кратких форми за радио, телевизију и друге медије.

 

 1. ДРВОРЕЗБАР

Дрворезбар обрађује дрво техником дрвореза. Поред осталог израђује намештај, украсне предмете, дрвну галантерију, крстове, иконе, делове иконостаса и друго. Поред познавања материјала и спретног руковања алатом, потребно је добро планирање и смисао за уметност. У питању је уметнички образовни профил те се за упис полаже посебан пријемни испит.

Е

 1. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет. Ради углавном у канцеларији или на шалтеру, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења с бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност и развијене вештине комуникације.

 

 1. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР

Поставља, отклања кварове и одржава електричне водове, инсталације и прикључке за потрошаче електричне енергије: расвету, електричне уређаје и опрему и др., при чему се служи шемама. Уграђује или замењује струјомере, осигураче, аутомате, склопке, уређаје за обезбеђење и мерење. Контролише потрошњу електричне енергије и исправност инсталација и водова. Повремено се пење на електричне стубове и трафое. Повезује или одваја инсталације и водове од мрежног напона. Ради у затвореним, полуотвореним и отвореним просторима, претежно у стојећем положају, а по потреби и на висини.

 

 1. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

Одржава и поправља електроенергетске машине и уређаје. Ради са кућним апаратима и уређајима (електрични штедњак, фрижидер, замрзивач…) као и са индустријским термичким и расхладним уређајима. Прегледа и замењује електроенергетске и електронске делове, компресоре, кондензаторе, електро-моторе и склопове у вези са расхладним системима и термодинамиком. Ради у затвореним просторима, најчешће радионицама. Положај тела мора да прилагођава положају машина и апарата.

 

 1. ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

Бави се постављањем и одржавањем инсталација и електричне мреже ниског и високог напона. Мреже могу бити надземне и подземне. Служе за расвету насеља и путева, за грејање, климатизацију… Поставља разводне ормане и посебне мреже за заштиту од електричног удара, одржава трансформаторске и командне станице, далеководе и остале електроенергетске системе. Такође, обавља демонтажу. Потребно је да буде спретан, опрезан и веома одговоран. Углавном ради у тиму и под разним временским условима. Радно време често се прилагођава захтевима посла. Може да ради у разним предузећима, сервисима и у електропривреди Србије. Такође, може да оснује сопствени сервис или фирму, или да развија посао у трговини електроопреме.

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

Организује, прати, надзире и учествује у раду на изградњи, реконструкцији и одржавању електроенергетских надземних и подземних водова, контактних мрежа, трансформаторских станица, инсталација јаке струје и уличног осветљења. Надгледа и монтира електроинсталацију у зградама, открива и отклања кварове на електроенергетским објектима. Израђује и припрема техничку документацију и нор-

мативе материјала. Ради у затвореном простору и на терену, седећи и у покрету (по потреби на ви-сини), зависно од врсте посла.

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Одржава дигиталне и аналогне аудио и видео уређаје (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.) Ради у радио и ТВ центрима и студијима (рад с камером, контрола светла, тонска режија итд.) Поставља и одржава интерне, сателитске и кабловске телевизије и обавља по-слове провајдерских кућа, за пружање различитих телекомуникационих услуга. Примењује савремене софтверске мултимедијалне алате у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, ре-

кламе) графичком и веб-дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима. Обавља и послове у области видео-надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустријии, саобраћају, медицини…. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору,

углавном седећи.

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА

Електротехничар процесног управљања програмира рачунаре да управљају процесима као што су грејање и хлађење, рад сигурносних и алармних уређаја, рад семафора, контрола и паковање производа, изазивање сценских ефеката итд. Ови системи се примењују у многим областима производње, контроле, надзора и одржавања. То су на пример електропривреда, погони у индустријској производњи, разни објекти за регулисање и контролу саобраћаја, медицинске установе, установе културе

и забаве, хотели итд. Програмирају и микрорачунаре уграђене у различите дисплеје, билборде, камере, мобилне телефоне, алате и друге уређаје. Потребно је да добро познаје и примењује електротехнику и најсавременија техничка достигнућа из електронике, рачунарске технике, аутоматског управљања и регулације за рад у свим гранама привреде.

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Одржава и сервисира рачунаре, рачунарске системе и опрему. Склапа и расклапа рачунар, проверава исправност рачунарских компоненти, утврђује кварове и врши замену рачунарских делова. Набавља компоненте (матична плоча, процесор, меморија, графичка картица, хард диск и др.). Осим рада на хардверу, врши различите инсталације и подешавања (нпр. инсталира оперативне системе, антивирусне програме, инсталира и подешава различите апликативне програме, подешава интернет итд.), умрежава рачунаре и сл. Познаје програмске језике, користи мерне инструменте и алате. Пошто се ова технологија изузетно брзо мења, важно је да стално прати и по потреби примењује све што је ново у струци. Посао углавном обавља седећи. Може радити у сервисима и предузећима на пословима сервисера, лица задуженог за одржавање рачунарских мрежа и сл. Ради у вештачки осветљеном, затвореном простору, углавном седећи. Због дуготрајног рада испред монитора, посао је посебно напоран за очи, кичму и зглобове руку.

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Инсталира и одржава телекомуникациону опрему и уређаје фиксне и мобилне телефоније, кабловске телевизије и интернета, сателитске комуникације итд. Надгледа полагање, монтажу и уграђивање теле-комуникационих каблова и мрежа корисника. Одржава телефонске системе и кабловске мреже: тестира уређаје и опрему, отклања сметње и кварове у оквиру телекомуникационе мреже. Може инсталирати и одржавати опрему рачунарских мрежа. Ради и у затвореном и на отвореном простору, по потреби

и на висини. Често стоји током рада. Осим запошљавања у телекомуникационим фирмама, електротехничари телекомуникација могу радити у различитим предузећима и установама (поште, банке, радио, телевизија итд.)

 

 1. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

Израђује, монтира и одржава електронске компоненте и склопове на аудио и видео уређајима, телевизорима, радиотехничкој опреми, радарима, опреми за контролу производних процеса, медицинској опреми и сл. Контролише и испитује материјале, производе, уређаје. Уколико ради у индустрији, припрема техничку документацију и врши оперативно планирање и праћење производње. Најчешће ради у затвореном простору, радионицама, сервисима и производним халама, седећи, али по потреби положај тела мора да прилагођава положају уређаја.

 

Ф

 1. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. Све послове обавља под надзором фармацеута. У апотеци асистира у издавању безрецептних лекова и других лековитих препарата, саветује кориснике о начину њихове употребе. Брине о пријему, правилном складиштењу и чувању свих артикала апотеке и контролише рок трајања. Учествује у припреми лековитих препарата,

мешавина чајева, крема и масти по стандардним рецептима. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко-хемијске и биолошке анализе и мере-ња. Стара се о правилном складиштењу лабораторијских узорака и води лабораторијски дневник активности. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата. Проверава исправност апарата, прибора и инструмената за израду лековитих препарата и врши контролу климатских и хигијенских услова у складу са стандардима. Надзире технолошке фазе у производњи, узима узорке за контролу квалитета и води фармацеутску документацију. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору. Могућа је присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље, па је потребна употреба заштитне опреме.

 

 1. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове. Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.

 

 1. ФИРМОПИСАЦ

Обликује и израђује натписе за фирме и возила, рекламне паное, налепнице, плакате, постере, каталоге и сл. Словна решења обликује уз помоћ рачунара, али и ручно, исписујући их на материјалима као што је плексиглас, ПВЦ, стакло… Различитим штампарским техникама може реализовати идеје обликоване уз помоћ рачунара или на други начин. На овом профилу стичу се знања калиграфије (вештина лепог писања која се учи на основу старих рукописних писама), која се могу комбиновати са новим реше-њима и материјалима. Ученици се оспособљавању да раде у програмима Адобе Иллустратор, Адобе Пхотопсхоп, 3Д Маx.

 

 1. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

У договору са лекаром примењује разне поступке терапије применом струје, топлоте, хлађења, ултразвука и масаже (ручно и уз помоћ разних апарата) да би се спречиле трајне последице болести и озледа. Повећава покретљивост и ублажава болове пацијентима, подучава их и мотивише да сами вежбају и служе се штакама, протезама, колицима и другим помагалима. Болесницима, деци и омладини даје савете о правилном кретању и држању тела. Ради у затвореној просторији. Током масаже прила-гођава положај свог тела положају пацијента и користи физичку снагу, као и спретност руку и прстију

 

 1. ФОТОГРАФ

Фотографише и обрађује црно-беле и фотоматеријале у боји. Користи традиционалну и савремену технологију. Обавља цео процес, од фотографисања до израде фотографије. Познаје различите типове апарата и њихове могућности укључујући и објективе и осталу потребну опрему. Код дигиталне фотографије фотограф на рачунару може да мења боју, димензије, контраст и сл. Фотографије може да користи при изради различитих производа, књига, постера, огласних паноа, рекламног материјала. Зависно од намене, фотограф осмишљава услове фотографисања. По потреби ради у тиму (светлост, реквизити, стајлинг…). Може се специјализовати за портрете, документарну фотографију, модну фотографију итд. Радни услови зависе од места на коме је запослен. Кад фотографише, може бити и у затвореном студију и на отвореном простору. Развијање филма и израда традиционалне фотографије обавља се у затвореним мрачним коморама.

 

 1. ФРИЗЕР МУШКИ И ЖЕНСКИ

Фризер пружа услуге усмерене на негу косе. Посао фризера укључује прање, шишање, естетско обли-ковање косе жена и мушкараца. Фризер боји косу, избељује је или нијансира, фенира, увија или исправља. Приликом бојења косе или извлачења праменова припрема хемикалије, наноси их на косу, одређује време њиховог деловања, испира косу и на њу наноси заштитне препарате. Мушки фризер, поред бриге о коси, шиша и брије браду, обликује бркове. Фризери раде у затвореној просторији, стојећи, тако да је пожељно да су у доброј физичкој кондицији. Треба да имају и развијен смисао за естетику. Проблем на радном месту могу представљати снажни мириси услед рада с хемикалијама.

Г

 1. ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАР (4)

Израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката, уређења насеља… Планове прави тако што на терену прикупља податке снимањем, детаљно премерава удаљеност између унапред одређених тачака (кота), врши математичку обраду података (обично уз употребу рачунара), црта слику терена у одговарајућој размери. За потребе мерења служи се посебним уређајем за регистровање, меморисање и кодирање пода-така на терену. Планове које је сачинио, геометар уступа архитектима и грађевинарима при изград-

њи објеката, службама које утврђују наплату пореза и др. Ради претежно на терену, али и у затвореним просторима, бироима.

 

 1. ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ГЕОТЕХНИКУ И ХИДРОГЕОЛОГИЈУ

Рукује геотехничком и хидрогеолошком опремом за теренска и лабораторијска испитивања. Снима и обрађује теренске и лабораторијске податке и информације. Учествује у изради геотехничких прорачуна и графичке документације. У лабораторијама одређује физичка и механичка својства тла и стена. Ради на побољшању подлоге, у зависности да ли се предвиђа изградња објеката високоградње, саобраћајнице, хидротехничких објеката… Испитује реакције објеката у различитим фазама изград-ње, од пројектовања до експлоатације.

 

 1. ГЕОЛОШКИ ТЕХНИЧАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Изучава и истражује различите минералне сировине. Помаже у прикупљању узорака стена, фосила, руда и бележи податке о њиховом географском положају. Узорке односи у лабораторију, где их чисти, прегледа и описује. Ако ради на нафтним бушотинама и у рудницима, прати процес бушења или ископавања. Такође, може да ради у уредима, где припрема нумеричке податке за даље анализе, исцртава таблице и профиле, црта и боји геолошке карте. Своје податке и анализе предаје геолозима, који их кори-сте за решавање проблема. Рад на терену може подразумевати дуго ходање, стајање и изложе-ност лошим временским условима. У лабораторији, ризик је рад с опасним хемикалијама. Често је изложен деловању буке, прашине, дима, непријатних мириса и великих температурних промена.

 

 1. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Припрема труднице за порођај и помаже у његовом току. Припрема инструменте и врши стерилизацију инструмената и спроводи потребну терапију. Припрема хируршки и други материјал (дестиловану воду, боце с кисеоником, материјал за инфузију, трансфузију итд.). Брине о хигијени апарата у порођајној сали. У случају тежег порођаја, припрема терапију за породиљу и новорођенче. Збрињава новорођенчад, одржава хигијену породиља и пацијенткиња. Води неопходну медицинску документацију: порођајни протокол и протокол матичних пријава итд. Ради у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама и болницама. Уколико не ради у породилишту већ у дому здравља или другој здравственој установи, где се обављају прегледи, помаже гинекологу у раду: припрема инструменте, врши стерилизацију и сл.

 

 1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ХИДРОГРАДЊЕ

Обавља послове у изградњи хидроцентрала, пристаништа, објеката за снабдевање насеља водом, објеката за одвођење прљаве воде (канализација), објеката за уређење и регулацију речних токова, објеката и постројења за наводњавање земљишта (мелиорација). Ради на припреми и разради грађевинских пројеката, обавља техничко-технолошку припрему грађења, организује рад на хи-дро-објектима, води грађевинску и инвестиционо-техничку документацију.

 

 1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР НИСКОГРАДЊЕ

Ради на пројектовању и изградњи друмских саобраћајница, тунела, мостова, вијадуката, железничких пруга, аеродромских писта, као и пратећих објеката (бензинске пумпе, сервисне станице, паркинзи, гараже, сигнализација…). Ради у затвореном простору (пројектни биро) или на терену, на градилишту, под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

 

 1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ВИСОКОГРАДЊЕ

Обавља три групе послова: израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат – план грађевинског пројекта, израђује макете); послове припреме (израђује техничку документацију, врши калкулацију, израђује предмер…); извођачке радове (ради као шеф градилишта – организује поједине фазе радова, води градилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској механизацији и радницима). Ради у затвореним просторијама, седећи уз употребу рачунара или на отвореном (градилиштима), по потреби на терену. Ради и на висини, у различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

 

 1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обавља се у специјализованим лабораторијама где се испитује грађевински материјал, а узимање узорака техни-чар обавља на терену, користећи различите лабораторијске инструменте.

 

 1. ГРАВЕР

Украшава предмете од племенитих метала, стакла, камена и других материјала, тако што урезује различите облике и слова уз помоћ прецизних ручних и машинских алата или хемијским путем. Полазећи од претходно припремљеног цртежа, гравира грбове, иницијале, мотиве из природе и друге облике и шаре на накиту, украсним предметима и посуђу, трофејима и сл. Најчешће је у питању гравирање на накиту од злата и сребра, на предметима од стакла и камена, али гравер примењује и друге технике као што су интарзија и инкрустација (прављење уметака од различитих материјала) на дрвету. Гравери могу израђивати и прецизне алате за различите намене у индустрији, као и печате. Користе знања из историје уметности, калиграфије, теорије форме и сл. За овај креативни посао је, поред осталог, веома битна прецизност и заштита на раду.

 

 1. ГРНЧАР

Дизајнира и израђује судове за припрему и чување хране, за држање и ношење течности и разно друго наменско и украсно посуђе, као и уникатне украсне предмете. Глину обликује на више начина: моделовањем алаткама, на посебном постољу које се окреће (токарење на грнчарском точку), ливењем у калупе итд. Затим је суши и пече у керамичкој пећи. После печења, израђене предмете прелива или премазује глазуром и они тада добијају свој коначни изглед.

Х

 1. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ

Узоркује, припрема, изводи лабораторијске поступке и одређује својства различитих материјала, сиро-вина, полупроизвода и производа. Користи разне лабораторијске инструменте, апарате и уређаје. То-ком рада води евиденцију о току поступка, складиштењу и прописном обележавању лабораторијских узорака. Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи, са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са хемикалијама штетним

по здравље. Због тога је у складу с прописима заштите на раду обавезна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

 

 1. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Контролише технолошке процесе производње, припрема узорке за анализу и контролише квалитет међупроизвода и готових производа. Рукује лабораторијско-хемијском опремом, апаратима и уређајима. Ради у затвореном простору седећи или стојећи, а повремено подиже терет. У раду се су-среће са супстанцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним по здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

 

 

 1. ХИДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Посматра, мери, прикупља податке о водостају, протоку, температури воде, појави леда на рекама. Врши хидролошке анализе и студије. Драгоцени су сарадници у изради прогноза и упозорења на ванредне појаве као што су поплаве. Изучава коришћење водних снага за производњу електричне енергије, прати снабдевање насеља водом, прати одводњавање и наводњавање земљишта, регу-лише пловне путеве и пристаништа, систематски прати режим подземних вода. Могу да раде у хидро-метеоролошким заводима, водоводима, хидроелектранама, пловним путевима. Већину времена

проводи на терену, а може да ради и у затвореном простору.

 

И

 1. ИГРАЧ

Играчи се школују у средњим балетским школама, на одсецима за класичан балет (играч класичног балета), савремену игру (играч савремене игре) и народну игру (играч народне игре). Са дипломом о завршеној средњој балетској школи може се радити као балетски играч у позоришту или професи-оналној играчкој трупи.  Напомена: Средња балетска школа може се уписати после завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну балетску школу могу уписати средњу балетску школу ако пре полагања прије-мног испита положе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају ни-воу завршене основне балетске школе).

 

 1. ИЗРАЂИВАЧ ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

Складишти и припрема сировине за добијање хемијских производа. Прати технолошки процес, рукује машинама, уређајима и опремом у хемијској производњи. Учествује у одржавању и ремонту опреме. Ради у затвореном простору, користи разне лабораторијске посуде, мерне судове, прецизне ваге. Рад му је у многоме олакшан компјутерским анализама. У раду се сусреће са суп-станцама различитих својстава, што значи да је могућа присутност испарења и контакт са супстанцама штетним за здравље. Због тога је, у складу с прописима заштите на раду, потребна употреба заштитне опреме, рукавица, наочара и маски.

Ј

 1. ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Израђује, поправља и одржава накит од племенитих метала, драгог и полудрагог камења. Осмишљава дизајн накита. Племените метале мери, обележава и оцртава мерним алатима. Метал топи и лије у пешчане и металне калупе и одређује легуру. У последњој фази рада користи финије поступке обраде: искуцавање, гравирање, емајлирање и везивање драгог камена. Једноставнији облици накита израђују се ручним поступком. Поред израде, поправља оштећени накит, уграђује украсно камење, мења обим прстења

К

 1. КАМЕНОРЕЗАЦ-КЛЕСАР

Каменоресци режу и обликују камен, израђују и украшавају надгробне споменике и различите елементе који се користе у градњи. Израђују камене плоче, камене блокове различитих облика и величина, орнаменте за фасаде зграда, праве степенице, лукове, подупираче, рукохвате… Баве се израдом фигура и кипова, гравирањем ликова на каменим блоковима за израду споменика и за декорацију зграда. Најчешћи поступци које користе јесу ломљење, резање, клесање, брушење, полирање. Рад некад почиње већ у каменолому, где они учествују у вађењу и основној обради камена, а наставак рада се одвија у радионицама и погонима. Ради се претежно стојећи, у погнутом положају, повремено клечећи, чучећи, седећи. Посао се обавља и на отвореном и у затвореном простору, прашини, буци, лошим временским условима. При раду морају да подижу и преносе теже предмете.

 

 1. КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

Полаже керамичке плочице и мозаике на подове и зидове купатила, кухиња, степеништа, базена, фонтана и осталих простора који захтевају облагање керамиком. Бетонира и припрема подлоге, примењује различите технологије са ефектом камена, опеке, шљунка итд. Зида каљеве пећи, камине, котловне пећи, облаже гвоздене пећи, презиђује и чисти. Ради у затвореном и на отвореном, изложен промаји, прашини, мокрим материјалима. Посао обавља клечећи, чучећи или стојећи.

 

 1. КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Типични радни задаци комерцијалисте јесу контактирање с добављачима и купцима и уговарање продаје производа и услуга. За обављање посла комерцијалисте потребне су информације и знања из области квалитета робе, праћење и проучавање прописа из подручја трговине, увид у цене и појављивање нових производа и услуга на тржишту, као и добре вештине комуникације. Такође, ради на проналажењу нових клијената, обезбеђује квалитетан транспорт робе. Ради административне и друге канцеларијске послове. Већина огласа за посао захтева да комерцијалиста поседује возачку дозволу Б категорије – у последње време се највише траже теренски комерцијалисти.

 

 1. КОНДУКТЕР У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Кондуктер проверава и/или наплаћује карте путницима у возу приликом путовања. Стара се о смештају путника, даје информације о реду вожње, успутним станицама, води рачуна о безбедности путника и пртљага и настоји да путницима омогући што пријатније путовање. Води прописану документацију, брине о инвентару вагона. За овај посао је карактеристичан рад у сменама.

 

 1. КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Ради у кројачким салонима или у конфекцијској индустрији. Припрема и умножава кројеве за шивење, надгледа или сам кроји, шије и пегла делове одеће и одевне детаље. Контролише квалитет шивења и кројења, по потреби враћа на поправљање. Може радити и на изради ортопедских помагала од текстила или коже (нпр. улошци за обућу, чарапе за вене и слично).

 

 1. КОНФЕКЦИОНАР – КРОЈАЧ

Бави се израдом одеће. Ради на конструкцијској припреми кројења: израђује шаблоне, припрема и контролише основне материјале, зацртава кројеве (полагање, цртање и копирање шаблона или кројева), контролише нацрт према узорку, величини, боји, партији. Кроји ручно или уз употребу шаблона и справа за кројење – кружних ножева, ножева на траци, справа за изрезивање, притискање и слично. На крају комплетира и слаже искројене и означене делове одеће, шије их и дорађује. Ради у затвореној просторији, седећи или стојећи, у нагнутом положају, уз мању буку.

 

 1. КОНОБАР / УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима. Угоститељски техничар ради сложеније и одго-ворније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

 

 1. КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Отклања оштећења на уметничким делима (рестаурација), посебним техникама их штити од даљег пропадања (конзервација). Може радити у оквиру стручних тимова при галеријама и музејима. Посао конзерватора укључује висок степен знања, стрпљења и одговорности како би се донела одлука који су поступци најбољи за конкретно дело. Уз различите технологије заштите упознаје и велики број уметничких техника (штафелајно сликарство, зидно сликарство, иконописање, вајање,…) те може и самостално да ствара уметничка дела.

 1. КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Козметички техничар обавља стручне третмане коже лица, тела, косе и ноктију. Циљ је нега и улепшава-ње, а понекад и терапија по савету лекара дерматолога. У свом послу служи се различитим апаратима и уређајима за козметичку обраду коже, масажерима, лупама за преглед лица и врата, апаратима за епилацију, лампама. Козметичар чисти кожу лица и тела, што је темељ козметичког рада и неге. Тре-тмани могу укључивати и уклањање сувишних длачица, бора, стрија и ситних ожиљака (уз помоћ ласера), као и многе друге савремене козметичке методе.

 

 1. КРОВОПОКРИВАЧ

Покрива кровну конструкцију грађевине разним материјалима. Пре постављања кровног покривача кровопокривачи израђују кровну конструкцију – на кровне греде закуцавају слој дасака, затим – да би кров био водоотпоран – постављају изолацију. Следећи корак у том послу јесте учвршћивање летви. Како ће оне бити постављене зависи од материјала од кога ће бити кров. Коначно се поставља завршни слој крова и учвршћује – опет зависно од врсте кровног покривача – ексерима, завртњима, жи-цом, битуменом, малтером или на неки други начин. То могу бити различите врсте црепа, лима, теголе, и остали савремени материјали. Уколико се ради на традиционалан начин, могу се постављати дрвене плочице (шиндра) или танки, посебно обрађени камен.

 

 1. КУВАР / КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припрема-ња (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажова-ње руку. Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија.

Л

 1. ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

Врши различите анализе биолошког материјала (нпр. крви, мокраће, пљувачке) које су значајне за постављање дијагноза и праћење тока болести пацијената. Изводи дијагностичке и др. анализе у хематолошким, микробиолошким, паразитолошким, биохемијским и лабораторијама за епидемиолошка мерења и санитарну хемију. Посао обавља у лабораторијама које су, све чешће, опремљене компјутеризованим системима за извођење анализа. При опредељивању за овај образовни профил посебно је значајно одсуство преосетљивости на крв и телесне излучевине (мучнина, несвестица).

 

 1. ЛИМАР / АУТОЛИМАР

Лимар реже и кроји лим, обрађује га савијањем и монтира лимене конструкције. Израђује олуке, кровне облоге, разне калупе за припремање хране итд. Конструкције најчешће прави по унапред припре-мљеним нацртима. У раду користи различите алате, од шаблона за оцртавање, маказа за лим (ручних и машинских), преко брусилица, бушилица, чекића, до разних ваљака за равнање и савијање лима. Осим овога, приликом монтаже делова, лимари користе нитне и апарате за лемљење и варење. Потребно је да води рачуна о заштити на раду. Аутолимар обавља поправку или замену оштећених лимених делова на возилима. Расклапа (демон-тира), склапа (монтира) и припрема каросерије за лакирање. Може радити у индустријској производњи, у сервисима за поправку различитих типова возила и у занатским радионицама. Своју креативност ауто-лимари могу да испоље и на старим типовима возила (олдтајмерима).

 

 1. ЛИВАЦ КАЛУПАР / ЛИВАЦ УМЕТНИЧИХ ПРЕДМЕТА

Ливац излива од метала различите предмете (нпр. делове за моторе, алате, оружје, славине, котлиће, канделабре, клупе итд.) или делове који се могу употребити у индустрији, грађевинарству или пољопривреди. Познаје поступке ливења, особине материјала и поступке за израду модела, калупа и језгара. Ливци уметничких предмета лију накит и веће уметничке предмете. Могу израдити производ почев од смишљавања идејне скице и вајања модела, све до припреме калупа, одливања и завршне обраде уметничког дела.

М

 1. МАНИКИР И ПЕДИКИР

Маникир се бави негом руку и ноктију. Обавља масажу (ручну и помоћу апарата), ставља паковања, сече и обликује нокте и заноктице. Такође украшава и надограђује нокте. Користи стерилизатор, кадице за потапање руку, лампе за брзо сушење, маказице, клешта, турпије, различите препарате, парафин, креме, скидаче лака, учвршћиваче, лепкове за вештачке нокте, разне шаблоне и украсе. Ради у затвореном простору, у седећем положају. Педикир негује и улепшава стопала и нокте на но-

гама. Такође, повремено решава мање медицинске проблеме попут ураслих ноктију и задебљања коже за које није потребна интервенција хирурга. Зато је, важно да уме да процени да ли одређен проблем изискује лекарску интервенцију. У свом раду користи различит алат који укључује маказице, клешта за сечење ноктију, турпије, ножиће, специјалне врсте камена за стопала, четкице, као и посуде за урањање стопала. Осим алата, за рад педикира неопходан је и стерилизатор, као и антисептичка средства, разне купке, креме, вата и лакови за нокте. Најчешће ради седећи, у погнутом положају. Задужен је за одржавање свог прибора.

 

 1. МАСЕРКА / МАСЕР

Специјалним покретима руку или уз помоћ апарата, масер примењује посебне технике рада, којима ублажава напетост мишића и смирује болове, поправља изглед коже, доприноси опуштању и детоксикацији организма (ослобађање организма од штетних материја), хидратацији коже (влажност, еластичност коже…), смањењу и уклањању целулита, моделовању фигуре. Медицинском терапијском масажом даје допринос бржем оздрављењу и, свакако, позитивно утиче на расположење својих пацијената. Постоје разне врсте масажа: релаксациона, терапијска, козметичка, спортска… Могу да раде у некој од медицинских установа, рехабилитационим и козметичким центрима или самостално.Добри масери треба да имају усклађене покрете тела, изражену спретност руку, прстију и шаке, гипкост и прецизност.

 

 1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Утврђује исправност или неисправност мотора и моторних возила. Оспособљен је за вођење техничког прегледа, сервисирање возила, праћење потребе за резервним деловима, као и за праћење производње, одржавања и ремонта моторних возила. Поседује теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилном коришћењу и одржавању, као и о основним елементима амортизације. У току школовања ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. После завршене школе може да се запосли у разним установама као на пример у осигурању, у сервисима за технички преглед, у МУП-у, војсци.

 

 1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Некадашњи начин рада у класичном машинству, где су се користиле табле, папир, лењири, рапидографи, шестари итд., сувише је спор и напоран у односу на посебне софтвере који се сада користе. Поред образовања из класичног машинства (техничко цртање, механика, машински елементи, машински материјали и остало) стичу се потребна знања којима се на савремен, прецизан и брз начин припрема техничка документација. Компјутерском конструкцијом дефинише се облик, димензије и квалитет обраде машинских делова. Помоћу посебних програма израђују се технички цртежи и конструишу машински елементи. Моделују се и спајају у сложеније системе. Сви делови се могу сагледати у две и у три димензије. Ради се у савременим конструкционим бироима, где се примењује савремена рачунарска техника.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

Негује болеснике према савету лекара. Примењује прописану терапију, припрема пацијента за дијагностичке и терапијске третмане, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе. Посматра, мери и прати виталне функције (температура, пулс, притисак) пацијента. Одржава хигијену болесника. Одржава контакте између пацијента и родбине. Посао обавља, углавном, у затвореној просторији, уз примену основних медицинских инструмената. За успех у овом послу веома је значајно одсуство гадљивости и преосетљивости на крв и телесне излучевине, а за задовољство пацијената искрено саосећање са њиховим тегобама, љубазност и жеља да се помогне.

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

Ради у обдаништима са здравом децом од годину дана до три године, на пословима неге и васпитања. Учествује активно у формирању хигијенских, културних и радних навика деце. Повија и пресвлачи децу, храни их, игра се с њима. Радни задаци укључују: пријем деце у установу за дечји боравак (санитарна провера), спровођење личне хигијене деце раног узраста, спровођење терапије у установама за дечји боравак, дезинфекцију и стерилизацију опреме, играчака и осталог материјала,

припремање деце за превентивне здравствене прегледе и помагање лекару при прегледу. Сарађује с родитељима и ради на њиховом здравственом васпитању. Планира и остварује васпитни рад у групи, организује слободне и усмерене активности деце, припрема простор и васпитни материјал за игру. Води педагошку и здравствену документацију. За овај посао важно је да се има много стрпљења и разумевања. Важно је и одсуство гадљивости на телесне излучевине, као и известан степен физичке снаге и издржљивости, будући да је потребно подизати и пресвлачити малу децу.

 

 1. МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

Инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља радијаторе, цеви, пумпу, котао… При монтирању расхладних и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања, проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби врши замену делова, отклања кварове. Ради у затвореном или отвореном простору, често на висини, у принудном, неповољном положају тела.

 

 1. МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ

Оспособљен је за правилну употребу, припрему, одржавање и оправку медицинске опреме. Сврстава се у послове прецизне механике. Своја знања користи за утврђивање кварова, растављање, оправку и састављање појединих медицинских уређаја. Такође обавља мерење и подешавање мерних елемената на медицинској опреми. Потребно је да буде прецизан, ефикасан и да прати новине у својој струци, јер се медицинска опрема стално усавршава. Може да ради у медицинским установама, предузећима за производњу медицинских уређаја, резервних делова и помагала, у сервисима у саставу продавница медицинске опреме. Такође може бити оспособљен за обављање самосталне делатности.

 

 1. МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству, грађевинарству: тракторе, комбајне, сејачице, багере, булдожере, ровокопаче, дробилице, елеваторе, мешалице… Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Прегледа и контролише исправност склопова и уређаја: подешава их према условима рада, као и након рада, чисти и подмазује. Приликом сервисирања или интервен-ције на терену, обавља преглед и установљава узрок квара, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део, пушта у пробни рад. Обично ради у радионици.

 

 1. МЕХАТРОНИЧАР ЗА РАДАРСКЕ СИСТЕМЕ

Ради на радарским системима за контролу ваздушног простора земље. Његов посао је да одржава, монтира и надзире системе и његове делове. Примењује следећа стручна знања: технологија елек-троматеријала, основи радарске и ракетне технике, хидраулични и пнеуматски системи као објекти управљања, радиорадарски примопредајници, импулсна електроника, електрични погон и опрема, мерни претварачи, тестирање и дијагностика, одржавање и монтажа система.

 

 1. МЕХАТРОНИЧАР ЗА ТРАНСПОРТНЕ СИСТЕМЕ АЕРОДРОМА

Ради на сложеним транспортним системима који се односе на токове путника, робе и пртљага у ваздушном саобраћају. Одржава системе и омогућава да се ваздушни саобраћај несметано одвија. Тестира мехатронски систем, одржава инсталације тог система и монтира његове компоненте. Поседује следећа стручна знања: припрема електромашинских материјала, хидраулика и пнеуматика, електрични погони и опрема, дигитална електроника, мерни претварачи, микроконтролери, системи управљања, моделовање са анализом елемената и конструисањем, тестирање и дијагностика рада

система, одржавања и монтажа.

 

 

 

 1. МЕСАР

Током школовања стиче знања о обради меса, производњи сувомеснатих прерађевина, припреми и обради роштиљског меса, продаји меса и месних прерађевина. Уме да разликује здраве и болесне животиње, обавља све операције на линији клања. Познаје различите начине конзервисања хране, коришћење одговарајуће амбалаже. Прилагођава понашање различитим врстама потрошача, у складу са кодексом понашања. Припрема свеже месо за продају, реже га, одмерава тежину. Ради у месарској индустрији или продајним објектима, стојећи. Изложен је влази, промаји и ниским температурама.

 

 1. МЕТАЛОБРУСАЧ

Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. У току рада рукује специјалним – претходно подешеним брусилицама. За контролисање и мерење користи микрометре, универзалне угломере. Ради у затвореном простору. Металобрусачи су често изложени буци машина. Раде углавном у стојећем положају, а могу подизати и теже предмете. Обавезно у току рада носе заштитна одела и наочаре. Посао обављају самостално. Читав процес производње и обраде метала, међутим, ланчано је повезан, па радник на брусилици тесно сарађује са осталим обрађивачима метала.

 

 1. МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Обавља послове мерења и осматрања метеоролошких појава, углавном на метеоролошким станицама и аеродромима. Мери количину падавина, влажност и притисак ваздуха, брзину ветра, кретање облачности итд., и резултате уноси у базу података. Проверава њихову тачност, а податке обрађује различитим математичким и статистичким методима, користећи специјалну опрему и уређаје. Ради на

радарским и сателитским системима, врши пренос и размену података, управља обавештајним системом, помаже у изради временске прогнозе и незаменљив је сарадник противградне одбране. Ради у затвореном и на отвореном простору.

 

 1. МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Сува градња је у развијеним земљама уобичајени начин изградње, док је код нас још релативно нова. Примењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним потконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља

изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном потконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист. Захтева покретљивост тела и прецизност.

 

 1. МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ

Основна делатност музичког извођача јесте извођење вокалног или инструменталног дела. Зависно од интересовања и склоности испољених у основној музичкој школи може се бирати међу следећим одсецима и инструментима: клавирски, гудачки (виолина, виола, виолончело, контрабас), дувачки  (флаута, кларинет, обоа, труба, тромбон, хорна, фагот), одсеци за хармонику, харфу, гитару, удараљке, џез музику, рану музику, певање (соло, црквено…). Музички извођач може да ради на великој музичкој сцени (уз додатно образовање на Музичкој академији то може бити опера, филхармо-нија…), најчешће у различитим оркестрима, културно-уметничким друштвима и сл. или у угоститељским објектима (хотели, ресторани, клубови…). Ако су нструменталисти, могу се бавити и поправком ин-струмената. Наступају као солисти или у групи, могу бити стално запослени или слободни уметници. Понекад могу радити и као предавачи. Напомена: Звање музичког извођача може се стећи у средњим музичким школама. Да би се уписала средња музичка школа за музичког извођача, неоп-ходно је завршити нижу музичку школу. У изузетним случајевима, кандидати који нису завршили основну музичку школу могу уписати средњу музичку школу, уколико пре полагања пријемног испита по-ложе диференцијалне испите (испите којима доказују предзнања која одговарају нивоу завршене основне музичке школе).

 

 1. МУЗИЧКИ САРАДНИК

Звање музичког сарадника (музички сарадник – теоретичар или музички сарадник – етномузиколог)стиче се избором теоријског смера у средњим музичким школама. Музички сарадник може радити у припреми музичке подлоге за рекламе, филмове, радио и ТВ емисије. Сарађује с музичким уредником; саветује уреднике или режисере при избору музике која највише одговара њиховом делу или замисли. Може радити и у предшколским установама као стручни сарадник ,током школовања стиче

знања о дириговању и дечјем оркестру.

 

Н

 1. НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Управља бродом (постројењем и посадом), саставља конвоје, води бригу о терету и/или путницима, организује одржавање и снабдевање брода и води бродску документацију. Управља бродом за време поласка, маневрисања, пловидбе и пристајања; управља укрцавањем и искрцавањем путника или терета; организује одржавање и снабдевање брода, као и задужења чланова посаде; води брод-

ску документацију, прати хидролошку ситуацију и стање на пловном путу и слично. Током рада наутички техничар рукује управљачким, навигацијским и помоћним постројењем (притезно или сидрено витло), интерним и екстерним комуникацијским средствима (интерфон, радиостаница) и радаром. Рад се обавља у затвореном (командни мост) и на отвореном простору, а организује се у дневним и

ноћним сменама. Његово радно време је специфично: ради више месеци, одвојено од места становања и своје породице.

О

 1. ОБУЋАР

Прави модну, свакодневну или спортску обућу. Скицира модел, одабира материјале и израђује шаблоне (цртеж, шнит) на основу којих кроји делове обуће. Искројене делове спаја шивењем или лепљењем. Направљену обућу дотерује – равна ивице, боји, украшава детаљима. Може да ради у фабрикама обуће, где рукује машинама којима израђује само један део обуће, или да, као самостални занатлија, прави обућу по мери и поправља ношену обућу.

 

 1. ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

Ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина. Производи различите машинске елементе за мање сложене делове. Припрема машине, алат и материјале за рад. Обраду материјала обавља алатним машинама (струг, глодалица, бушилица и брусилица), али и нумерички управљаним машинама. Користи и специјалне компјутерске програме. Ради у затвореном простору, углавном стојећи.

П

 

 1. ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

Помаже дечјем лекару (педијатру) у заштити здравља и лечењу деце. По потреби примењује прописану терапију, превија, припрема пацијенте за преглед и разне интервенције, узима и шаље биолошки материјал на лабораторијске анализе, стерилише инструменте, води рачуна о редовној вакцинацији и систематским прегледима. Води евиденцију о утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Са здравом децом ради у предшколским установама, где, уз медицинске сестре – васпитаче, брине о деци млађег узраста (до 3 године). Контролише њихово здравље и хигијену и помаже у стварању добрих навика. Ради у затвореном простору, у домовима здравља, дечјим болницама или у амбу-лантама, претежно стојећи и у покрету.

 

 1. ПЕКАР

Припрема одговарајуће састојке и обликује тесто ручно и помоћу машина. Готово тесто слаже на лимове и уноси у пећи. Надзире процес печења хлеба и пецива, подешава температуру и степен влажности и контролише трајање печења. Испечени хлеб и пециво вади из пећи специјалним пекарским лопатама и врши припрему за превоз до продајних објеката. Ради стојећи, у затвореном простору при повишеној температури и влажности ваздуха, засићеног честицама брашна и осталих сировина. Ради у сменама.

 

 1. ПИВАР

Учествује у свим фазама производње различитих врста пива. Контролише процес производње, сировине, полупроизводе, готове производе, помоћне сировине и амбалажу. Одабира сировине и припрема за производњу сладовине. Дозира хмељ и кува сладовину са хмељом. Дорађује и отаче пиво у амбалажу. Води рачуна о складиштењу и чувању пива. Узима узорке за лабораторијску контролу. Ради углавном у затвореном и вештачки осветљеном простору као што су пиваре.

 

 1. ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА

Овај уметнички занат повезује традиционална и модерна знања и искуства са достигнућима савремене технологије. Пластичари уметничких предмета треба да имају висок ниво опште културе, креативност и смисао да се уметнички искажу користећи пластичне масе за креирање различитих предмета за свакодневну употребу, у индустрији, техници и у изради уметничких дела.

 

 1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ

Углавном се бави биљном производњом: ратарством, повртарством и воћарством. Припрема тло за сејање и сађење, оре, ђубри и наводњава. Одређује биљне културе које ће сејати, време и начин сетве, врсту и количину ђубрива, врсту заштите од биљних штеточина – прскање, запрашивање и наводњавање. Прати раст и развој житарица, крмног биља (за исхрану стоке) или поврћа. Сазреле усеве жање, убира, складишти и дистрибуира на тржиште. Прерађује ратарске производе за индустријску производњу. Ради на отвореном, или у затвореном простору, на фармама, у пластеницима и стакленицима, у шећеранама, млиновима, уљарама, у предузећима за прераду воћа и поврћа а може да се бави и самосталном пољопривредном производњом.

 

 1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

Организује и надгледа производњу биљних култура: ратарских, воћарских, виноградарских и производњу и узгој домаћих животиња. Ради и у другим гранама пољопривредне производње, пчеларству, рибарству…. Због велике разноврсности послова, пољопривредни техничар може обављати тзв. специјализоване послове: техничарвртлар, техничарсточар, техничарфитофармацеут (заштита биља). Пољопривредни техничар ради на отвореном и у затвореном простору. У раду користи различита хемијска средства за сузбијање штеточина, корова и болести и зато је потребно да примењује мере заштите.

 

 1. ПОСЛАСТИЧАР

Посластичар се бави припремом и украшавањем топлих и хладних посластица: колача, торти, кремова, сладоледа и сл. Обезбеђује одговарајуће намирнице које су веома осетљиве, па посебно води рачуна о њиховом квалитету и року трајања. У раду користи куварски и посластичарски прибор, алате и машине. Осим тога, бави се и сервирањем, продајом и дистрибуцијом готових производа. Посластичари могу да раде у индустријској производњи сладоледа и кондиторских производа (слаткиша), у посласти-чарницама, у кухињама угоститељских објеката и ресторана. Радно време углавном проводе у покрету, на ногама.

 

 1. ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

Планира и организује рад канцеларијског пословања. Прима, прегледа, бележи, распоређује, архивира и шаље пошту и списе. Ради на кадровским пословима, води документацију, издаје решења, води евиденцију о присутности на послу. Организује састанке и води пословну кореспонденцију. Током школовања стиче знања из области права, економије и администрације, маркетинга и менаџмента предузећа. Ради у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

 

 1. ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

Према налогу правника пише решења и одлуке, ради на оверама потписа, рукописа, преписа, обрађује пошту. Евидентира и обрађује различите податке. Користи знања из пословне преписке и матичне евиденције, као и основна знања из правног поступка и правног промета. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Ради у службама органа управе и локалне самоуправе као и на пословима из области радних односа. Посао обавља у канцеларији седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

 

 1. ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР

Поправља и одржава разне сложене уређаје и учествује у изради фотоапарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству, веш машина, бојлера, грејних тела, фрижидера, миксера итд. Може се специјализовати за посебну област, рачунску, медицин-ску, оптичку, оружарску, мерну… Посебно значајна знања која стиче из области су механике и електронике. Неопходно је да се стално усавршава. Посао се обавља у затвореном простору. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења неопходна спретност прстију и руку и нормалан вид.

 

 1. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

Контролише квалитет сировина и финалних производа у технолошким лабораторијама (испитивање микроби-олошких, биохемијских, хемијских особина и др.). Надгледа технолошке процесе чишћења, прања, љуштења, конзервирања, ферментирања, дестилисања, пастеризовања хране. Организује пријем, чу-вање и паковање прехрамбених сировина, као и рад производних линија у преради намирница (млека, воћа, поврћа, брашна, шећера…). Води бригу о паковању готових производа у одговарајућу амба-лажу. Ради у затвореном простору, махом стојећи, ходајући или седећи за различитим техничким уре-ђајима и мерним инструментима.

 

 1. ПРЕПАРАТОР ЗИДНОГ И ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА

Препаратор мора познавати теорију и праксу везану за различите технике које успоравају и спречавају пропадање материјала. Ово подразумева познавање материјала, конзервирања, технолошког истраживања, рестаурације и одржавања. Посао препаратора је врло одговоран, јер сваки погрешан поступак може да оштети предмет од велике вредности. Препаратори се могу специјализовати за књиге, експонате од керамике, стакла, текстила, коже и других материјала.

 

 1. ПРЕРАЂИВАЧ МЛЕКА

Прима свеже млеко и хемијски га контролише. Припрема линије и уређаје за прераду млека и млечних производа. Ради на производњи и паковању ферментисаних производа (јогурт, кисело млеко,…), сирева, маслаца, прашкастих производа и сладоледа. Складишти и дистрибуира млеко и млечне производе. Ради у затвореном простору, стојећи или у покрету.

 

 1. ПРОДАВАЦ – ТРГОВАЦ / ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Продаје различите врсте робе. Купце обавештава о квалитету, предностима, цени и условима куповине појединих врста роба. За успех у раду пожељне су добре вештине комуникације, услужност и љубазност. Осим продаје, продавац обавља и послове пријема робе и припреме за продају (прегледање, разврставање, мерење и етикетирање, уређивање полица, исписивање рачуна, паковање и издавање робе). Проверава рок трајања робе. Продавац наплаћује, води списак дневног пазара, ради са наруџбеницама, требовањима, отпремницама и другом документацијом, прави обрачун благајне и уплаћује пазар. Ради углавном у затвореном простору. Посао обавља стојећи и у сталном покрету. Повремено преноси и теже терете. Стицањем дипломе четвртог степена добија се звање трговинског техничара и могућност да се ради у трговинским предузећима, док трговац (3) може радити као продавац.

 

 1. ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Припрема сировине и потребне додатке за производњу и прераду воћа, поврћа, безалкохолних пића, кондиторских производа (слаткиша), уља, шећера… Рукује машинама и уређајима у производњи, преради и паковању прехрамбених производа. Ради у затвореном простору, претежно стојећи и у покрету, при високим или ниским температурама, повећаној влажности ваздуха, уз присуство органске прашине од шећера, брашна, какао масе итд.

Р

 1. РАСАДНИЧАР

Основни послови које обавља јесу производња цвећа и осталих биљака за озелењавање и украшавање зелених површина. Својим радом доприноси да животна средина буде здравија и пријатнија. Ради у расадницима, ботаничким баштама, стакленицима, пластеницима, јавним и националним парковима, у комуналним предузећима као што је Градско зеленило итд. Ради физичке послове у погнутом положају тела, на отвореном и у затвореном простору. Може се додатно образовати да стекне звање техничара за пејзажну архитектуру.

 

 1. РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР

Води технолошки процес експлоатације руда (подземне или површинске). Учествује у изради и спроводи план одржавања механизације, опреме и уређаја. Контролише њихову исправност, обезбеђује по-трошни материјал. Стара се о транспорту и врши контролу производње. Може да ради и као рударски дис-печер, сервисер рударске опреме и уређаја за спасавање, или као оператор на постројењима за истраживање и производњу нафте и гаса. Ради у затвореном и на отвореном простору, али и испод површине земље.

 

 1. РУКОВАЛАЦ / МЕХАНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ

Управља пољопривредним машинама и прикључцима: тракторима, комбајнима, машинама за брање кукуруза, косачицама, сејачицама, тањирачама; машинама за вађење шећерне репе и сл. Одржава, контролише и врши једноставније поправке кварова. Најчешће ради на пољопривредним добрима, изложен различитим временским условима, а приликом чишћења и одржавања машина дејству штетних хемикалија, бензина, уља.

 

 1. РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Управља грађевинском механизацијом: земљани радови (копање земље за темеље и подруме), померање огромних земљаних маса при изградњи саобраћајница, пробијања тунела, подизању тешких грађевинских елемената (стубова, зидова, таваница). Овим машинама рукује, управља и одржава их, врши контролу исправности рада машине и њених делова, чисти их и подмазује, обавља једноставније поправке. Ради на отвореном, у седећем положају, изложен различитим временским утицајима.

 1. РУКОВАЛАЦ МЕХАНИЗАЦИЈОМ У ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

Рукује машинама за откоп, утовар, истовар и транспорт материјала: багерима, булдожерима, ровокопачима, скреперима, грејдерима, камионима-киперима, средствима шинског транспорта, транспортним тракама, сепараторима, дробилицама… Води рачуна о одржавању машина, проверава њихов рад и њихову исправност, отклања мање кварове. Прегледа терен и зону рада механизације. Послови се обављају на отвореном простору уз присуство буке и прашине.

 

С

 1. САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Узоркује и испитује загађење воде, ваздуха, земљишта, хране, стамбених и радних простора, зрачење, буку и друге факторе окружења, који могу нарушити здравље. Предлаже и спроводи одговарајуће мере како би се очувало здравље људи. Прикупља податке о хигијенским условима, предлаже и спроводи мере за спречавање ширења заразних болести. Спроводи и мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Води рачуна и о редовним здравственим прегледима радника. Гранична санитарна инспекција надзире промет робе и људи на границама, како би се спречило ширење заразних болести или увоз здравствено неисправне робе. Највећи део посла обавља на терену. У току рада може бити изложен загађеним и отровним материјама, због чега мора примењивати одговарајуће мере и користити заштитну опрему.

 

 1. СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР

Сценски маскер и власуљар је стручњак оспособљен за израду сценских маски и шминке. Бави се израдом, обликовањем и одржавањем перика и уметака, као и прављењем сценских фризура за позоришну сцену и снимање филмова. Такође ради на телевизији. Пожељно је да има смисла за уметност, како би сценску шминку и фризуре прилагодио потребама снимања. Потребно је да има смисла за рад с људима.

 

 1. СИТОШТАМПАР

Сам назив објашњава да се ради о наношењу боје кроз фину мрежу која је затегнута на одгова-рајући дрвени или метални оквир, налик на сито. Кроз отворе на мрежици боја се помоћу гуменог ваљка потискује на подлогу која се штампа. То може бити било каква подлога (папир, пластика, текстил, метал, дрво, стакло, керамика). Такође, то могу бити и различите форме и димензије (мајице, оловке, беџеви, упаљачи, боце, шоље, чаше, тегле, бурад…). За обављање овог посла потребна је прецизност, уредност, стрпљење и креативност, јер се поред штампе води рачуна о дозирању боја

које се наносе по прецизним правилима. У раду се користи компјутер. Ради се у затвореној просторији. Ситоштампар је у раду изложен хемијским испарењима, те треба да води рачуна о мерама заштите на раду.

 

 1. СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА

Службеник или агент осигурања може да продаје различите врсте полиса осигурања: нпр. животно, имовинско, здравствено, пензијско осигурање итд. Саветује кориснике да изаберу одговарајућу полису осигурања, која најбоље штити њихове интересе. Посао се састоји од припреме извештаја, прикупљања података о насталој штети и испитивања могућности исплате осигурања. Такође, врши контролу наплате осигурања у складу с предвиђеном процедуром. Агент осигурања може да ради за одређену агенцију или независно, за више осигуравајућих друштава. Ради у канцеларији. Уколико је у тиму за процену штете, део радног времена проводи на терену, што може бити и ван уобичајеног радног времена.

 

 1. СТАКЛОРЕЗАЦ

Стаклорезац ради у занатству и претежно се бави резањем и уградњом стакла, које може бити ливено, обично, специјално, кристално. Резано стакло користи за застакљивање прозора, врата, излога, преграда, кровова, кровних светларника. Стаклорезац монтира стакло у оквире, урамљује слике, гоблене и друге ручне радове, огледала и др. Рад стаклоресца обавља се у стаклорезачким радионицама и на отвореном, индивидуално и/или тимски. Осим тога, стаклорезац може да се запосли и у грађевинској индустрији, као и у производњи предмета од стакла.

 

 1. СТОЛАР

Израђује, склапа, монтира или поправља различите предмете од дрвета (прозори, врата, намештај…). Предмете на којима ради прво премерава и скицира, а потом приступа обради. Обрада обухвата сечење, брушење, бушење, глодање, дубљење дрва. У раду столар користи: лењир, оловку, маркер, либелу, ексере, струг, длета, турпије, тестере… Столари углавном раде у занатским радионицама или у фабричким халама. Уколико имају склоности ка уметности, могу се обучити за рестаурацију и одржавање антикног намештаја. Грађевински столари део радног времена проводе на грађевини.

 

 1. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

Помаже лекару стоматологу да обави следеће послове: поправке, лечење, вађење зуба и сл. Припрема зубарске уређаје, инструменте, лекове и потребан материјал, како би све благовремено било доступно стоматологу. Прати рад стоматолога, додаје му потребне инструменте, лекове, тампоне, анестетике. Стерилише и одржава инструменте. Прозива пацијенте, заказује, припрема пацијенте за рендгенска снимања, води евиденцију о услугама, утрошку материјала, попуњава рецепте, сређује картотеку. Ради у амбулантама, претежно стојећи и у покрету.

 

Ш

 1. ШУМАР

Штити шуме од бесправне сече, спроводи мере заштите шуме од пожара. Сади дрвеће и зеленило, уређује дрвореде, контролише сечу дрвећа, сакупља биље и гљиве. Ради на узгоју и чувању дивљачи. Учествује у организовању лова на дивљач и одржавању ловних објеката. Ради на отвореном, претежно сам, изложен различитим временским условима.

 

 

 

 1. ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

Прикупља податке о својствима шумског подручја, о биљном и животињском свету, а посебно о ретким, законом заштићеним врстама. Прати раст дрвећа, брине о њиховој заштити од болести и штеточина. Одређује и означава делове шуме који су предвиђени за сечу и за пошумљавање. Прорачунава количину дрва која ће се добити сечом, планира градњу шумских путева, прати и надгледа радове у шуми. Може обављати и нека лабораторијска испитивања и административне послове у шумарским газдинствима. Ради на терену, у природи, изложен различитим временским условима.

Т

 1. ТАПЕТАР – ДЕКОРАТЕР

Тапецира – „пресвлачи“ намештај. Бира, мери и кроји тканину. На дрвене делове намештаја слаже опруге, сунђере, вуну, синтетичке материјале и облаже их различитим декоративним тканинама, скајем и кожом. Облаже и седишта аутомобила, аутобуса, седишта у возовима, бродовима, авионима. Ради у затвореним просторима, индустријским погонима или приватним радионицама, стојећи, претежно погнут, изложен прашини и буци.

 

 1. ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ

Дизајнира различите врсте амбалаже за производе попут козметичких препарата, намирница, играчака, кућних апарата и разних предмета широке потрошње. Дизајн амбалаже укључује графички дизајн и дизајн паковања, у складу са жељеним визуелним идентитетом производа и особинама материјала који се користе за амбалажу. Техничар дизајна амбалаже ради тимски и индивидуално, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме.

 

 1. ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

Учествује у осмишљавању унутрашњег изгледа простора: стамбених објеката, предузећа или јавних установа, па тако и намештаја, опреме и декорације за ентеријер различите намене. Учествује у дизајнирању различитих производа (нпр. предмета свакодневне употребе, превозних средстава, техничких уређаја…) водећи рачуна о њиховој функцији. Ради индивидуално и у тиму, претежно за рачунаром, користећи одговарајуће компјутерске програме. На овом смеру ученици упознају цео

процес дизајнирања, почев од идејног решења, преко техничке документације, до реализације. Модел финалне верзије индустријског производа израђује се у различитим материјалима – у пластици, дрвету, стаклу, гуми, металу.

 

 1. ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ

Ликовно уређује књиге, часописе, брошуре, плакате, рекламне материјале и сл. према потребама и захтевима клијената. Осмишљава визуелни идентитет фирме: дизајнира заштитни знак (логотип), коверте, меморандум и сл. Предмети или знакови које дизајнира привлачни су, уочљиви и препознатљиви. Осим одговарајућих компјутерских програма (графички програми, припрема за штампу), током школовања учи цртање и сликање – овај образовни профил је у понуди средњих школа за дизајн и уметничких школа. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима и сл. или самостално.

 

 1. ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове. Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним прекршајима,

незгодама и застојима. Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, у радионицама за техничке прегледе, у складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд.

 1. ТЕХНИЧАР ГРАФИЧКЕ ДОРАДЕ

Приликом израде графичког производа, у последњој фази, која је веома важна и сложена, обавезно се обавља дорада. Графички се дорађују књиге, заштитне корице, албуми, фасцикле, кутије, брошуре, прос-пекти, каталози, свеске, блокови, етикете, картице, омотнице, фасцикле, коверте, украсне кесе… Техничар подешава машине, изрезује регистре, нумерише стране и украшава корице (отисак и златотисак) Посао обавља у затвореној просторији, уз присуство разних мириса (лепак, боја). Ради на различитим машинама, зависно од врсте производа, али доста послова обавља ручно. Материјали који се прера-ђују јесу: разне врсте папира, картон, лепенке равне и валовите, фолије, кожа и платно који служе за формирање, састављање и улепшавање производа.

 

 1. ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ

Организује производњу, гајење и негу цвећа, украсног дрвећа и шибља, зачинског и лековитог биља. Прати и спроводи мере технолошког процеса у производњи биљака, семена и садног материјала. Пројектује и прати озелењавање, одржавање и заштиту јавних површина, паркова, али и дворишта. Израђује цветне аранжмане и организује декорацију унутрашњег простора. Посао обавља углавном на отвореном простору, у покрету (расадници, јавни и национални паркови, озелењавање и украшава-ње дворишта…), али може да ради и у затвореном простору (пројектни бирои, цвећаре, продавнице опреме за хортикултуру, пољопривредне апотеке). Овај образовни профил омогућава испољавање естетских и креативних потенцијала.

 

 1. ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Ово занимање обједињује различита знања и вештине из подручја из области електронике, теорије система аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике оспособљени су да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (области електротехнике, машинства, оптике, медицине, итд.). Могу да одржавају и поправљају медицинску, мерну и регулациону опрему, канцеларијске, кућне и оптичке апарате, мерне инструменте, пнеуматске, хидрауличне и електричне уређаје итд.

 

 1. ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА

Посао техничара обезбеђења је да чува објекте и покретну имовину. Овај веома одговоран посао обавља се по свим временским условима и ноћу, а у раду се, поред осталог, користи оружје. Приликом избора овог занимања обавезно је похађање ватрогасног курса. Поред ових, техничар обезбеђења може обављати и друге послове, као што је рецимо упућивање странке на место где може обавити посао због којег посећује одређену институцију. Потребна су основна знања из

области администрације и познавање рада на рачунару. Особа која се бави овим послом треба да има добро телесно здравље, одлично чуло вида и слуха и нормално развијен говорни апарат. Важно је и да буде сталожена, присебна, сналажљива и са осећањем одговорности.

 

 1. ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА

Обавља све поштанске услуге: преузима од поштанског центра све врсте пошиљака и новчаних доку-мената за доставу и врши расподелу по доставним областима. Израђује поштанско-царинску документацију која прати пошиљке. Обавља услуге новчаног пословања. Рукује новцем и другим благајничким средствима у складу са важећим прописима. Задужује и раздужује поштаре исплатним документима и новцем. У питању је одговоран посао, који тражи посвећеност и добру концентрацију.

 

 1. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА

Пружа потребне информације и услуге путницима, контролише прихват и отпрему ваздухоплова на платформи/аеродрому, распоређује ваздухоплове на платформи/аеродрому. Асистира у припреми лета и контроли исправности аеродромских површина, објеката и инсталација. Обучен је да поред пружања помоћи у припреми лета на земљи, опслужује клијенте у авиокомпанији – земаљске стјуардесе/стјуарде. Ради у складу са европским стандардима ЕАСА (Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја) и са Законом о ваздушном саобраћају наше земље.

 

 

 1. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Обучен је да у складу са савременим стандардима у ваздушном саобраћају спречава све облике угрожавања безбедности путника и ствари, да спречава терористичке нападе и евентуалне последице, да врши надзор над објектима и инсталацијама аеродрома. Упућен је у препознавање опасних материјала, откривање маскираног оружја савременим уређајима. Уочава околности које могу бити опасне по безбедност. Будући да је за ово занимање посебно важна физичка спремност, похађа се настава специјалног физичког васпитања прилагођеног занимању. Стичу се и знања из психологије личности, што омогућава лакше уочавање потенцијалних терориста. Мере заштите на раду су строге, јер се може доћи у контакт са опасним материјама. Ради у службама безбедности на аеродрому.

 

 1. ТЕХНИЧАР ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА ЗА СПАСАВАЊЕ

Ради у кризним ситуацијама. Посао је у складу са свим међународним стандардима у ваздушном саобраћају. Задатак му је да евакуише путнике и посаде авиона у случају опасности, да их спасава и да пружа прву помоћ. Ради у свим секторима који се баве противпожарном заштитом на аеродрому. Посао је изузетно захтеван, како у погледу знања тако и у погледу физичке и психичке спремности и издржљивости.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Прати одвијање саобраћаја како би се саобраћај одвијао према прописанима правилима. Циљ је спречавање саобраћајних прекршаја и последица, као што су незгоде и несреће. Врши увиђаје саобраћајних незгода. Процењује штету на моторним возилима. Спроводи унутрашњу контролу у друмском саобраћају. Организује процес обуке и контроле у ауто школама. Учествује у пројектовању саобраћајне сигнализације. Ради на постављању и одржавању саобраћајне сигнализације.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

Техничар за биотехнологију ради на издвајању и пречишћавању биљних и животињских сировина, које се преводе у храну (уље, шећер, скроб). Користећи активности микроорганизама биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од великог значаја за човека и то: храна (ферментисани млечни производи, пекарски квасац, органске киселине, пиво, вино, алкохол итд.), лекови (антибиотици, витамини, ензими, хемикалије и енергенти). Ради у затвореном и вештачки осветљеном простору стојећи или седећи. Могућа је присутност испарења, као и додир са супстанцама штетним по здравље.У складу са прописима заштите на раду, потребна је употреба заштитне опреме.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУ

Припрема материјал за штампу на основу захтева клијента (унос текста, избор слова, изглед страна, боја, квалитета папира, повез, постављање фотографија, табела, илустрација…). Обликује изглед производа за одговарајуће штампарске форме и за различите технике штампе (ситоштампа, висока фолио штампа, флексо штампа, офсет штампа, дигитална штампа). Поред пријема поруџбине, прорачунава трошкове штампања, прати процес и сарађује са свима који су укључени у израду производа. Потребно је коришћење савремених компјутерских програма и вештина слепог куцања.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Учествује у индустријској производњи лековитих масти, таблета, капсула, прашкова, средстава за спречавање болести (вакцина, витамина, дезинфекционих средстава), раствора за ињекције и инфузију, капи за ухо, очи и нос, антибиотика… Прати, контролише и складишти сировине, полупроизводе и готове производе. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У раду користи заштитну опрему, рукавице, наочаре и маске, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

Управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина којима се врши обрада метала или других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину које се стичу израдом великог броја програма за обраду на ЦНЦ машинама, али и израдом великог броја цртежа и модела на компјутеру.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА КОЗМЕТИЧКУ ТЕХНОЛОГИЈУ

Припрема и врши избор основних и помоћних сировина које улазе у састав козметичких производа. Учествују у производњи козметичких производа (парфимеријски производи, декоративна козметика, креме, лосиони, боје, шампони, пасте). Води рачуна о правилном складиштењу сировина и готових козметичких производа. Ради у затвореном простору. Могућа је присутност испарења као и додир са супстанцама штетним по здравље. У складу са прописима заштите на раду потребна је употреба

заштитне опреме, рукавица, наочара и маски, а прописано је и ношење стерилне обуће и одеће.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ЛОВСТВО И РИБАРСТВО

Ради на узгоју, производњи, заштити и коришћењу дивљачи и рибе. Стара се о унапређивању и квалитетном представљању ловнотуристичке понуде. Ради на пописивању шума, бројног стања дивљачи и рибе, организује време, место и начин лова и риболова, рукује ловачким оружјем, припрема и даје храну и лекове дивљачи. Такође, легитимише лица затечена у ловним подручјима и утврђује да ли су у илегалном лову, односно риболову. Прикупља податке за идентификацију појединих врста биљног и животињског света, учествује у изградњи, одржавању и коришћењу ловних и риболовних објеката, опреме и прибора. Највећи део посла обавља на отвореном, у природи. Врло често, да би се стигло до тешко приступачних места, користе се теренска возила или се пешачи. Такви су услови изузетно здрави, али некомфорни и напорни.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

На основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визиткарти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд. Примењује знања из области ликовних и примењених уметности и одговарајућих компјутерских програма. Техничар за обликовање графичких производа (дизајнер графичких производа) прати целокупан процес израде графичког производа у штампарији. Идејна решења креира у складу с техничко-технолошким могућностима штампарије. Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром. Може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима итд. или самостално.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

У сарадњи са инжењером, учествује у пројектовању и извођењу озелењавања насеља и уређењу предела. Ради на припреми подлоге за процес озелењавања и уређења зелених површина, учествује у изради премера и предрачуна. Такође, води административне послове, разрађује налоге, води рачуна о материјалу, средствима за рад и радницима на терену, евидентира дневни учинак и утрошак средстава. Даје помоћним радницима непосредна упутства за рад, контролише и надгледа изврше-

ње озелењавања. Ради у затвореном простору и на терену.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ

Техничар за рециклажу применом различитих техничко-технолошких операција ради на преради, доради и добијању корисних сировина из већ употребљаваног материјала. Задужен је за организовање правилног чувања, складиштења и транспорта индустријског, комуналног и опасног отпада као и за примену принципа заштите човекове околине у процесу рециклаже. Техничар за рециклажу ради како на терену тако и у затвореном простору. Уколико ради са отпадом опасним по здравље мора да користи заштитну опрему.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

Оспособљен је за рад на рачунарима, ЦНЦ машинама и индустријским роботима. То је мултидисципли-нарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских компо-ненти и вештачке интелигенције. Њихова примена у реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опасним радним местима. Роботи се најчешће користе за заваривање, за монтажу, за обраду резањем (најчешће бушење), као мерне машине, за фарбање.

 1. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мери и прати загађење животне средине. Контролише рад са штетним и отпадним материјама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Врши испитивања воде, ваздуха и тла ради припреме за њихово пречишћавање. Испитивања могу бити физичка, хемијска, микробиолошка и токсиколошка (присуство отровних материја). Стара се о примени прописа, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама, које по потреби предузимају одговарајуће мере. Ради на терену као и у затвореном простору, лабораторијама.

 

 1. ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Техничари заштите од пожара (ватрогасци) штите људе и имовину угрожене пожаром. Поред гашења пожара, ватрогасци истовремено могу спасавати људе и пружати прву помоћ, проветравати просторије захваћене димом, износити ствари из просторија захваћених пожаром и обављати низ других послова. Осим што спасавају људе и имовину, ватрогасци помажу и у другим опасностима, као што су поплаве, олујно невреме, саобраћајне, еколошке и друге незгоде, несреће и катастрофе.

 

 1. ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР

Учествује у стварању различитих врста материјала у фабрикама текстила, применом производних процеса предења, ткања и плетења. Контролише рад машина и производа. Бави се и оплемењивањем текстила. Стара се о ефикасном организовању производње, контроли технолошког процеса и квалитету рада и производа. Познаје послове на предењу влакана од памука, вуне и синтетике, премотавању пређе на калемове, припреми основе и потке… Познаје производњу на разбојима и машинама за плетење. Посао обавља у затвореним просторијама, стојећи и у покрету. Изложен је буци, текстилној прашини, повишеној температури, влази и мирису хемикалија.

 

 1. ТЕСАР

Ручно и машински обрађује дрво, израђује дрвене елементе, саставља дрвене конструкције кровова. Израђује, монтира и демонтира скеле, оплате, платформе, заштитне ограде, прилазне рампе за објекат. Користи планове и цртеже на основу којих кроји дрвене конструкције и грађу. Ради у грађевинским фирмама (високоградњи, нискоградњи, хидроградњи) или у занатству, на отвореном простору, на висини, у сталном покрету, стојећи или погнут. Изложен је различитим временским приликама.

 

 1. ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд.). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резер-вације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника, с циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Као рецепционер прихвата и орга-низује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима… Претежно ради у канце-ларијама и другим пословним просторијама, уз коришћење рачунара. Често је у контакту с људима.

В

 

 1. ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

Помаже ветеринару у лечењу животиња. Информише и саветује узгајиваче животиња о начину одгајања и неговања животиња. Обавља једноставније прегледе животиња – врши лабораторијске прегледе, даје терапију, чисти и превија озлеђене животиње. Помаже при хируршким захватима. Врши вештачку оплодњу, помаже ветеринару приликом порођаја животиња. Спроводи мере заштите од заразних болести и паразита вакцинисањем животиња. Спречава ширење заразних болести и епидемија у сточарству.

Ради у ветеринарским амбулантама или на фармама које гаје животиње.

 

 1. ВИНОГРАДАР-ВИНАР

Сади винову лозу, узгаја и одржава винограде. Прерађује грожђе у вино и друге производе од грожђа (суво грожђе, сок, алкохолна пића, винско сирће, уље из коштица…). Бере, сортира, етикетира и складишти зрело грожђе. Цеди грожђе и пече ракију. У винским подрумима учествује у преради зрелог грожђа у вино. Обавља једноставније анализе према упутству одговорног инжењера и поправља хемијска својства и квалитет вина. Филтрира вино док не постане зрело, претаче га у бачве или боце, етикетира, печати и спрема у подруме или припрема за транспорт. Виноградари и винари раде на отвореном, али и у затвореним просторима као што су расадници, складишта, вински подруми и винарије.

 

 1. ВОДОИНСТАЛАТЕР

Посао водоинсталатера је да поставља водоводну и канализациону инсталацију на стамбеним и другим објектима. Он инсталира и врши поправку и замену цеви, славина, бојлера, лавабоа, WЦ шоља, туш кабина, машина за прање веша и судова и других уређаја, повезује их на водовод и канализацију. Он монтира цевовод (нивелисање и постављање цеви у канале), проучава планове зграда и планира постављање цевовода, тако да буде у складу с другим инсталацијама. Водоинсталатер ради на новоградњи или на старим објектима, у оквиру неке грађевинске или друге фирме. Може радити самостално или у саставу неког сервиса. Један део посла обавља у затвореном простору, а део напољу, у најразличитијим климатским условима. Рад је углавном индивидуални, често у савијеном, неудобном положају тела.

 

 1. ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Управља разним моторним возилима, камионима, аутобусима, специјалним возилима. Превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза. Познаје правила у вези с безбедношћу и регули-сањем саобраћаја, транспортна права, саобраћајну психологију, основе путева, улица и паркиралишта. Практичним тренингом и обучавањем током трогодишњег школовања стиче дозволе Б и Ц категорија за моторна возила и возила за превоз терета. Рад обавља претежно седећи у возилу, изложен је вибраци-јама, буци, испарењима горива, а на путу је изложен свим временским условима. Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима итд. Уколико жели може да се доквалификује за возача специјалних возила или да стекне специјализацију за инструктора вожње.

 

 1. ВОЗОВОЂА / ТЕХНИЧАР ВУЧЕ

Управља локомотивом, превозећи возом путнике и терет. Унутар железничке станице посебном локо-мотивом помера и размешта вагоне по колосецима ради састављања или растављања композиција. Кад станично особље састави воз, заједно с прегледачем вагона проверава исправност кочница. Прати си-гнализацију станичног и другог возног особља, ранжирне и излазне сигнале. Прати сигнализацију уз пругу и управља се према њој. Може возити сам или може имати помоћника. Ако дође до квара локомотиве на отвореној прузи, настоји да га отклони и о томе обавештава диспечера. Након доласка у станицу, станично особље одваја локомотиву од композиције, возовођа је одвози, искључује и обавештава о евентуалној потреби за поправком.

 

З

 1. ЗАВАРИВАЧ

Суштину рада чини поступак којим се ивице метала загревају до тачке топљења, да би се у таквом стању извршило спајање. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електрозаваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за електро или гасно заваривање. Ово занимање је веома тражено. Вариоци (заваривачи) који се усавршавају и поседују посебне доказе (атесте) о својој стручности, имају могућност брзог запошљавања. Знања и вештине се стичу на посебно организованим обукама. Рад се обавља на отвореном, али и у фабричким халама, радионицама, често на висини, а уз посебну обуку и под водом. Може да ради у машинској индустрији, бродоградњи, аеронаутици, мостоградњи, производњи возила, постављању цевовода, на нафтним платформама и за производњу течног гаса… У непосредној су сарадњи са инжењерима и техничарима чије пројекте реализују. Поред заваривања, могу обављати и по-слове сечења. Њихов посао је веома цењен. Поред прецизности, потребна је и опрезност и добра психофизичка издржљивост. Обавезно је коришћење заштитне опреме.

 

 1. ЗДРАВСТВЕНИ НЕГОВАТЕЉ

Негује немоћне, непокретне и слабо покретне пацијенте. Посао подразумева намештање кревета, мењање постељине, помоћ непокретнима при промени положаја тела у кревету, помоћ при устајању, одласку до тоалета, храњење, облачење, купање, умивање и одржавање пацијентове околине. Здравствени неговатељи прате пацијенте на прегледе или их изводе у шетњу. Посао обављају по упутству и уз надзор лекара и медицинских сестара. Могу да раде у болницама, домовима за стара лица и сличним установама. Већину радног времена стоје или ходају. Пожељно је да буду

физички јаки и издржљиви. Могу да раде и у ноћној смени, као и празницима и викендом

 

 1. ЗИДАР / ФАСАДЕР

Гради или реновира стамбене, пословне и производне објекте. Посао започиње проучавањем нацрта и планирањем. Потом зида, облаже фасаде и зидове малтером, природним и вештачким каменом. Поставља хидроизолацију. Ради на отвореном и полуотвореном простору, на скелама, често на висини, стојећи, ходајући и погнут. Користи заштитна средства: шлем, заштитни појас, рукавице.

 

 1. ЗООТЕХНИЧАР

Гаји домаће животиње (стока и живина), негује их и брине о њиховом здрављу. Брине и о животињама у зоолошким вртовима, о узгоју кућних љубимаца (пси, мачке, заморци, акваријумске рибице, украсне птице и егзотичне животиње). Бави се и пчеларством, рибарством и спортским коњарством. Ради као самостални узгајивач, или на фармама, рибњацима, ергелама… За ово занимање је значајно одсуство гадљивости на телесне излучевине животиња.

 

 1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

Бави се израдом зубних круница, надоградњом зуба и мостова и израдом делимичних и потпуних зубних протеза. На основу отисака које од пацијента узима лекар-стоматолог, прави гипсани калуп који му је основа за даљи рад. Користи порцелан, вештачке смоле и друге савремене вештачке материјале, а у појединим фазама рада и восак, гипс и др. Ради у зуботехничким лабораторијама, седећи. За овај посао је важно стрпљење, прецизност, спретност прстију и руку. Ради се претежно индивидуално, а главни сарадник је стоматолог протетичар.

педагог школе Верица Радованов